Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Pakalniškis, Kazimieras (1866-1933)
Antraštė:
Vyrai, stokime visi prie rinkimų į dūmą! : [atsišaukimas] / Titnagų Dėdė. Kokie turi būti renkami mųsų atstovai į Valstybės dūmą? : [atsišaukimas] / Dėdė Atanazas
Išleidimo duomenys:
[Seinai] : [„Šaltinio“ red.], [1906] ([Seinai] : [Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp.])
Apimtis:
4 p. ; 30 cm
Pastabos:
Period. leid. „Šaltinis“ 1906, Nr. 33 priedas
Prieš antr.: Skaitykite atsidėję, o perskaitę duokite savo kaimynams ir pažįstamiems
Tikrasis aut. vardas: Kazimieras Pakalniškis
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000039509
UDK:
324(474.5)(049.1)
Tema:
Rinkimai - Lietuva - Istorija - Šaltiniai
Atsišaukimai
Šifras:
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas ir b-ka : S 103171
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : S 103171

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai