Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Janulaitis, Augustinas (1878-1950)
Antraštė:
Iš istorijos : kaimiečiu kovos su ponais / sutaisė Varguolių Bičiuoliai [Augustinas Janulaitis, Vladas Mongirdas, Jonas Biliūnas] ; [spaudai parengė A. Janulaitis]
Išleidimo duomenys:
[JAV] : [Tėvynės mylėtojų draugystė], 1905 (Plymouth, Pa. : spauda „Vienybės lietuvnįkų“)
Apimtis:
63 p. ; 20 cm
Serija:
Tėvynės mylėtojų draugystė
Pastabos:
V. Mongirdo (Apuokas) įžanga: p. 3-4
A. Janulaičio (Žmogus) baig. žodis: p. 57-60
Bibliogr. tekste ir išnašose
P. 4 (virš.): „Tėvynės mylėtojų draugystės išleistos knygos“ (13 pavad.)
T u r i n y s: J. Biliūnas. Kaimiečių kovos su ponais Belgijoje ir Prancuzijoje XIV amžiuje / Jonas Gražys. - A. Janulaitis. Sukilimai Majorkoje ; Didžioji kaimiečių karė Vokietijoje, XVI amžiuje ; Žmonių sukilimas prieš ponus Prusų Lietuvoje / Žmogus. - V. Mongirdas. Kaimiečių sukilimai Anglijoje XIV amžiuje / Apuokas; K n. t a i p p a t: Instatai „Tėvynės mylėtojų draugystės“, įsteigtos 1896 m., p. 62-63
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000041169
ISSN,ISBN,ISMN:
[0,10] dol.
UDK:
323.38(474.5)(091)
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 210/906, B 17821
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/805 (4 egz.), K.J. 2129, F 275-935, lap. 1-63
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 367, LR 5556, LR 6062, AG 280
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 8593, D 8860, D 31421
Kauno apskrities viešoji b-ka : 1R 251, 1R 252, 1R 266, 1R 389, 1R 2843
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 460673, 460675
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 1760, 41845
Klaipėdos universiteto b-ka : PB 323.38(474.5)(091) Iš-09
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B 4675, 41236, 51482
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-5548
Amerikos lietuvių kultūros archyvas. Putnamas
Pasaulio lietuvių archyvas. Čikaga
Vytauto Didžiojo karo muziejus. Kaunas : 2785-S, 3379-S, 5939-S
Panevėžio kraštotyros muziejus : GEK 18767, GEK 12575
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus. Anykščiai : VŽM 7635
Latvijos nacionalinė b-ka. Ryga : C 2/2119
Pensilvanijos universiteto b-ka
Žemaičių muziejus „Alka“. Telšiai : ŽAM GEK 35.284
Žemaičių dailės muziejus
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 13867/1905
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 37777/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 893293/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai