Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Į mokslą : komedijėlė vaikams dviejuose aktuose
Išleidimo duomenys:
[Seinai : „Šaltinio“ knygynas], 1908 (Seinai : Laukaičio ir b-vės sp.)
Apimtis:
16 p. : vinj. ; 19 cm
Pastabos:
Virš. išleid. metai: 1909
P. 4 (virš.): „Šaltinio“ knygyne galima gauti šiuos sceniškus veikalus“ (22 pavad.)
Tiražas [2000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000041372
UDK:
888.2-93-2
Apie asmenį:
Urba, Kęstutis, 1954-
Pocienė, Ona, 1894-1929
Pocius, Antanas, 1884-1953
Grigonis, Matas, 1889-1971
Biržiška, Vaclovas, 1884–1956
Gerulis, Petras, 1889-1966
Šatrijos Ragana, 1877-1930
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 34/909, B 18501
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1025
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 5992, JR 168
Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas ir b-ka : C 1970, C 29020
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2-93 Į-09
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B 4873, 42487
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-188
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 1970/1908
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 29020/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai