Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Staugaitis, Justinas (1866–1943)
Antraštė:
Bažnyčios istorija / parašė kun. Justinas Staugaitis
Išleidimo duomenys:
[Seinai] : [„Šaltinio“ red.], 1911 (Seinai : Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp.)
Apimtis:
[8], 215 p. : vinj. ; 18 cm
Pastabos:
Period. leid. „Šaltinis“ 1911 m. priedas
Aprobavo cenz. R. Jałbrzykowski 1911-07-25, vysk. A. Karosas (Antonius) ir sekr. J. Grajauskas (J. Grajewski) Seinuose 1911-07-26 (lot.)
Aut. pratarmė: p. [7]
Tiražas [5000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000043108
UDK:
27
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir autoriniai smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1905–1917
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 115/911, B 31919
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2303 (2 egz.), 32326 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 5681, LR 5886, JR 169, MŠ 1992
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 11031, C 11068
Kauno apskrities viešoji biblioteka : II R 23835
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 2 St-123
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 17757, 28209
Klaipėdos universiteto b-ka : PB 27 St-123
Rokiškio krašto muziejus : RKM 32917
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos b-ka : PF 282(091)
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 46017/1911
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 1102585/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 46018/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai