Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Staugaitis, Justinas (1866-1943)
Antraštė:
Jaunimo idealas, arba, Pamokslai mokiniams / parašė kun. Justinas Staugaitis
Išleidimo duomenys:
[Seinai] : [„Vadovo“ red.], 1912 (Seinai : Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp.)
Apimtis:
IV, 83, [1] p. : vinj. ; 24 cm
Serija:
"Vadovo" išleidimas
Pastabos:
Aprobavo cenz. T. Banaitis ir A. Karosas (Antonius) Seinuose 1912-02-06 (lot.)
Aut. pratarmė: p. III-IV
Atsp. iš „Vadovo“, t. 1, Nr. 3 (1908); t. 2, Nr. 5, 7 (1909); t. 4, Nr. 13, 15 (1909); t. 6, Nr. 22-23 (1910); t. 7, Nr. 27 (1910); t. 8, Nr. 30, 32 (1911); t. 9, Nr. 34-35 (1911); t. 10, Nr. 38-39 (1911)
P. 3 (virš.): „Vadovo“ išleidimai“ (4 pavad.)
Tiražas [500] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000043170
ISSN,ISBN,ISMN:
0,60 rb
UDK:
252
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 168/192
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2396
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 12583, MŠ 2112
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 2S-123
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 2035/1912
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 14326/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai