Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Jakštas, Adomas (1860-1938)
Antraštė:
Neva juokai, neva ašaros / parašė Druskius
Išleidimo duomenys:
[Kaunas] : [Šv. Kazimiero d-ja], 1915 (Kaunas : Saliamono Banaičio sp.)
Apimtis:
150, II p. : vinj., iliustr. ; 17 cm
Serija:
Šv. Kazimiero draugijos leidinys
Pastabos:
Tikrasis aut. vardas Adomas Jakštas
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 21
T u r i n y s: Neva ; Kas yra visuresąs? ; Į ką mes lietuviai panėšim? ; Musų gyvenimo apžvalga ; Kas bus ateinančiais metais ; Musų vakarai ; Garlaiviui plaukiant ; Amerika Lietuvoje : verksmingas šešių veiksmų juokas ; Klerikalai : komedijėlė viename veiksme ; Musų ponai ; Trįs išminčiai ; Ar yra blogų žmonių pasaulyje? ; Daugintojai ; Pažanga / (pagal „Reponse“) ; Kas tai yra akcija? ; Velnias ir kunigas ; Laisvatikis ; Kvailystės pasigyrimas ; Tegyvuoja kvailiai ; Busimoji žmonija darvinizmo šviesoje : (sekimas vokiškos satiros) ; Pašnekėsys su juodvarniu / (pagal A. Čechovą ) ; Lapė ir beždžionės ; Žmogaus pašnekėsys su šunim / (pagal A. Čechovą ) ; Cigonas ir šv. Antanas ; Akabas ; Pono meistro monologas / (pagal Kl. Junoszą) ; Iš Kauno lenko laiško: „Sveikam naujienos rupi… O kas čia bus gera!.“ ; Pilnaviduriui istorikui ir tuščiaviduriui kritikui: „Tu puikiai praeitį mums atidengti moki…“ ; Musų Andriaus svajonės apie Dumą: „Ak tu Duma, Duma…“ ; Tautos namų atsišaukimas: „Rambųs tautiečiai…“ ; Sąžiningas žmogus: „Aš turiu jautrią sąžinę…“ ; Ponas Obstas: „Nepažįstat?! Ašai Obstas…“
S. Petõfi. Vengrų bajoras: „Kyb ant sienos surudijęs…“ / (iš A. Petöfi’o). - A. Wysocki. Dievas ir žvaigždės: „Kada pasaulį Dievas tvėrė.!“ / (iš A. Vysockio), - Šv. Mikalojus : (versta iš vokiečių kalbos). - Rabino teismas : (liuosas vertimas). - Ubagas ir velnias : (liuosas vertimas). - Mainas : (liuosas vertimas). - Mažytis ligonis : (vaizdelis iš ponų gyvenimo : versta iš prancūzų kalbos). - A.П. Чехов. Musė / (iš Čechovo)
Tiražas [3000] egz.
UDK:
821.172-82
Apie asmenį:
Bulota, Andrius, 1872-1941
Чехов, Антон Павлович, 1860-1904
Szaniawski, Klemens, 1849-1898
Tema:
Laisvalaikio literatūra, lietuvių
Populiarioji literatūra
Literatūra lietuvių kalba - Vertimai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 168/915, 2-97-16447
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 12662, LR 12663, JR 221
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 494
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : 31295
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 1135655/1915
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 1135656/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai