Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Pasninkai Lietuvoje / parengė K. Stkls [Kostas Stiklius]
Išleidimo duomenys:
Tilžė : išleido P. Mikolainis, 1908 (Tilžė : E. Jagomasto sp.)
Apimtis:
16 p. : vinj. ; 18 cm
Pastabos:
Bibliogr. tekste
T u r i n y j e: K. Gramzas. Klebonui S. : [atsakymas]. - Klebonas S. Apie Gavėnią. - P. Turauskas. Dėlei pasninkų Lietuvoje / Kun. R.M. - J. Žilius. Ar nelaikas palengvinti pasninkus? / kunigas Jonas Žilinskis.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000045355
UDK:
248.153(474.5)
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 275/908, A 5068
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/705 (4 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 5387 (3 egz.), LR 7955, LR 9877, LR 9997
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 10643
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 2890, R 5041, 1R 711
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji b-ka : 50 27(474.5) / St-191
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 2Pa 298
Klaipėdos universiteto b-ka : 24 St-191
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B 5054, 3559
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Vokiečių valstybinė biblioteka (Vokietija) : Zq 14321
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 19472/1908
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 71375/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai