Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Januševičius, Povilas (1866–1948)
Antraštė:
Santaika (syntaxis) lietuviškoję kalboję / Petras Gražbylys
Išleidimo duomenys:
[Kaunas : J. Naujalio knygynas?], 1905 (Kaunas : Sakalauskjo sp.)
Apimtis:
[4], 56 p. ; 22 cm
Serija:
8, Mokytinjams ir kitims lituviškos kalbos mylėtajams. Dovanėlė
Pastabos:
Patvirtino cenzūra Vilniuje 1905-09-02 (rus.)
Aut. pratarmė: p. 3
Tikroji autoriaus pavardė Povilas Januševičius
Bibliogr. išnašose
P. 4 (virš.): „Kaunę J. Naujaljo knįgų krautuvėję ir Biržjůsę Onos Januševyčjutės knįgynę galima gauti“ (11 pavad.)
Kn. taip pat: Prakalba / autorius, p. [3]
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000045504
UDK:
811.172`367
Apie asmenį:
Naujalis, Juozas, 1869-1934
Januševičiutė, Ona
Valančius, Motiejus, 1801-1875
Daukantas, Simonas, 1793-1864
Ivinskis, Laurynas, 1810-1881
Baranauskas, Antanas, 1835-1902
Jakštas, Adomas, 1860-1938
Maironis, 1862-1932
Šnapštys-Margalis, Juozas, 1877–1921
Tema:
Lietuvių kalba - Sintaksė
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 2/905, C 8631
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/3062
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4377, LR 5975
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 39888
Kauno apskrities viešoji biblioteka : 1R 107, 1R 243
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B 590, B 23131, 53214
Lietuvos nacionalinis muziejus : R 4912
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-3044
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/83
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 131599/1905
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 416507/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 615612/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai