Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Vieversėlio dainos visokiuose kraštuose užrašytos / [parengė] A. Adata
Išleidimo duomenys:
Ryga : knygų parduotuve A. Macejevskio, 1905 (Рига : Г. Гемпель и ко.)
Apimtis:
48 p. : iliustr. ; 16 cm
Pastabos:
Patvirtino cenzūra Sankt Peterburge (С.-Петербургъ) 1905-02-07 (rus.)
Tikrasis pareng. vardas Antanas Macijauskas
P. 4 (virš.): „Knygų parduotuve A. Macejevskio… siulija sekančias knygas“ (23 pavad.)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 01 06
T u r i n y s: [A. Baranauskas]. Senoves daina: „Giedu dainelę savo giesmelę…“ ; Sudiev Lietuva. - [A. Kazanavičienė]. Rytmečio daina: „Jau rytas atėjo: gaidžiai nugiedojo…“ / Kunigute. - [V. Kudirka]. Tautiška daina: „Lietuva tėvyne musų, tu didvyrių žeme…“ - Maironis. Raseiniečių daina: „Už Raseinių ant Dubysos…“ ; Gyria ir lietuvis: „Miškas užia, verkia, gaudžia…“ - [A. Mickiewicz]. Vilija: „Vilija musų motina upelių…“ / [vertė S. Dagilis]. - [K. Rimavičius]. Elgetų pokilis: „Daugal buvo tokių dienų, kad elgėtos ulevojo…“ - K. Sakalauskas-Vanagėlis. Apie lakštingalelę: „Lakštingalele, linksmas paukšteli…“ ; Kur banguoja Nemunėlis / Vanagėlis
[A. Strazdas]. Strazdelis: „Oi tu strazde, strazdeli…“ - J. Šnapštys-Margalis. Padėkos daina: „Broliai glauskimies į ratą…“ ; Mergaičių pagarbinimas: „Sveikos, milimos mergaites!.“ / Margalis. - [S.T. Valiūnas]. Biruta: „Ant krašto marių, Palangos miestely…“ : [baladė]. - [A. Vienažindys]. Jaunuomenes daina: „Linksminkimies! linksminkimies…“ ; Atsisveikinimas: „Sudiev, kvietkeli, tu brangiausis…“ ; Nuliudimas: „Kur prapuole tas takelis…“ ; Apie jaunikį: „Neėik už bernelio, mergele jaunoji…“ ; Apie darzelį: „Kaip gi gražus, gražus žolinų darzelis…“ ; Apie dangų: „Oi-gi, gražus, gražus tolimiausis dangus!.“ ; Apie girtuokli: „Kas ten rėkia, kas ten šaukia…“ - [A. Vištelis]. Regėjimas: „Op! op! kas ten?.. Nemunėli!.“ - [G.J.J. Sauerwein]. Gyria: „Gyria, gyria, tu senoji…“ ; Lietuva ant visados / Girėnas. - Kariška daina: „Mes Lietuvos jaunuomene…“ - Egle: „Kaip tiktai vejai sukilsta…“ - Sveiki, broliai dainininkai - Gyvulių vestuves: „Atvažiuoja meška…“ - Kupiskiečių daina: „Ant kalnelio vaikščiodama…“ - Kirvis: „Šokinėkim, šokinėkim…“ - Piemenų daina: „Ne toli nuo miesto Betliejaus buvau…“ ; Pasiilgimo daina: „O, kaip pasiilgsta širdis mano…“ - Piršlystes daina: „Atein mielas rudenėlis…“ - Kaledninkai: „Kunigėlis atvaževo šit jau kalėdoti…“ - [10 lietuvių liaudies dainų]
Tiražas [8000?] egz.
UDK:
821.172-192
398.8(474.5)
Apie asmenį:
Macijauskas, Antanas, 1874-1950
Birutė, m. apie 1382, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio žmona
Tema:
Dainos, lietuvių - Tekstai
Liaudies dainos, lietuvių - Tekstai
Šifras:
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2953
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : 25.V.3a/96
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 1/147
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC A78/905

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai