Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Vaikų skaitymeliai su Lietuvos žemlapėliu / [sudarė Jadvyga Juškytė]
Išleidimo duomenys:
Vilnius : „Vilniaus žinių“ [išleid. ir] sp., 1905
Apimtis:
259 p., 1 žml. lap. : žml. ; 17 cm
Pastabos:
Sudaryt. nenurodyta
Period. leid. „Vilniaus žinios“ 1905, Nr. 297 priedas
Įrišta su: Ruseckas, J. Vaikų džiaugsmai. Kaunas, 1928 (LNB: GB 59//99/13266)
P. 4 (virš.): „Vilniaus žinių“ knygyne tarp kitų knygų gaunamos šitokios knygutės“ (19 pavad.)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 08 07
T u r i n y j e: [K. Aleknavičius]. Motyna, vaikas ir vilkas: „Moma verkiantį vaiką Jonuką…“ ; Vaikai ir paukštyčiai: „Ėmę šliaužiot gale sodno…“ : [pasakėčios]. - [P. Arminas-Trupinėlis]. Godus šuo: „Per lieptą sau ėjo šunytis su mėsa…“ : [pasakėčia] / [sekimas Ezopu ar Fedru] ; Lapė ir vilkas: „Lapė, žąsį pasivogus…“ ; Lapė ir liutas: „Lapė liutą kaip sutiko…“ ; Keleiviai ir šunįs: „Per kaimą sutemus keleiviu du ėjo…“ ; Liutas ir vilkas: „Sens liutas pagavęs sau ėdė jėriuką…“ : [pasakėčios] / [sekimas I.A. Krylovu] ; Varna ir kodis: „Vargšė varna gaišo kartą nuo troškimo…“ : [pasakėčia] / [sekimas A.A. Izmailovu]. - J. Grimm. Šiaudžiukas, žarija ir šabalbonas : [pasaka] / [J. Grimm, W. Grimm] . - [A. Jakštas]. Padėk Dieve! „Padėk Dieve, vaikeli…“ ; Ačiū, ačiū!: „Ačiū Dievui už dosnumą…“ ; Pikčiurna: „Kas rūstybės nenuvaro…“ ; Kur yra Dievas?: „Dievas yr čia ant žemės…“ : [eilėraščiai]. - [I. Krasicki]. Kur geriaus?: „Kartą kurtas pabėgo girion nuo medėjo…“ ; Arkliai: „Arkliai vieną šaltą dieną…“ ; Žuvytė: „Radus slieką upėje mažiukė žuvytė…“ : [pasakėčios] / [vertė P. Arminas-Trupinėlis]; [J. Lideikis]. Piemuo ir skruzdės: „Tarpo eglynės…“ : [pasakėčia]. - [Maironis]. Lietuva: „Linksma, Lietuva, kaimuose tavo…“ : [eilėraščio „Lietuva brangi“ ištrauka]. - [K. Sakalauskas-Vanagėlis]. Kiaulė ir arklys: „Kiaulė pamačiusi šulną žirgelį…“ ; Dagilis ir genys: „Giraitėj’ ant krūmo dagilis sėdėjo…“ ; Skruzdė ir keleivis: „Dirbančią skruzdę keleivis regėdam’s…“ : [pasakėčios] ; Iš tolimos šalies: „Kur banguoja Nemunėlis…“ : [eilėraštis]. - W. Syrokomla. Kviečių saujos : [pasaka] / pagal Kondratavičės. - [A. Strazdas?]. Šeimininko daina: „Šviesi saulė teka…“ - [M. Šeižys-Dagilėlis]. Našlaitės daina: „Oi, bėda našlaitei…“ : [eilėraštis] ; Vėžys ir jo vaikas: „Vienkart vėžys savo vaiką…“ : [pasakėčia]. - [J. Šnapštys-Margalis]. Rudens vakaras: „Tvoros pykši, stogai braška…“ : [eilėraštis]. - [A. Tatarė]. Avis ir avinėlis ; Baltruvienė ; Arklys ir asilas ; Rambūs jaučiai ; Ožiukas ir vilkas ; Ąžuolas ir nendrė : [pasakėčios]. - [J. Užupis]. Avelė ir kerdžius: „Ganydamas avį kerdžius kalbėjo…“ : [pasakėčia]. - [M. Valančius]. Vaidijimas ; Kalėdos : [apysakos „Palangos Juzė“ ištrauka] ; Vakaruška. - Bitelės. „Daug matyti yr’ ant žemės…“ : [eilėraštis]. - Laidotuvės: „Kai ateis ta adyna…“ : [eilėraštis]. - Mugė (prekymetis): „Kiek čia žmonių, arklių ratų!.“ : [eilėraštis]. - Zuikelis: „Atbėg zuikis, atstrikuoja…“ : [eilėraštis]. - Vyturėlis: „Vyturėli, paukštytėli…“ : [eilėraštis]. - Mūsų pievos: „Niekur pievų gražių tokių…“ : [eilėraštis]. - Kareivių daina: „Nelaimingi męs berneliai…“ - Katas: „Tupi katas ant šiaudų…“ : [eilėraštis]. - Pavasaris: „Štai jau atskrenda linksma valanda…“ : [eilėraštis]. - Švenčių daina: „Rasos šventė kaip atėjo…“ - „Gėda ant gėdos…“ : [ketureilis]. - [И.A. Крылов]. Katilas ir puodas: „Ėmė sykį bart katilą puodas…“ ; Pelė ir žiurkė: „Kumute! ar girdėjai žinią gerą?..“ / [vertė P. Arminas] ; Kiaulė po ąžuolu: „Po ąžuolu sau degloji begėdė…“ : [pasakėčios] / [vertė V. Kudirka]
UDK:
821.172-93(082)
821-93(082)
398.6:087.5(474.5)
Apie asmenį:
Αΐσωπος, apie 620 m.pr.m.e.-apie 560 m.pr.m.e.
Phaedrus
Крылов, Иван Андреевич, 1768-1844
Измайлов, Александр Алексеевич, 1873-1921
Tema:
Vaikų literatūra, lietuvių - Rinkiniai, almanachai ir kt.
Vaikų literatūra - Rinkiniai, almanachai ir kt.
Smulkioji tautosaka, lietuvių (vaikų literatūra)
Literatūra lietuvių kalba - Vertimai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 36/905, B 20097, GA 250, GB 59
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/3037 (2 egz.), LK-20/3038
Vilniaus universiteto biblioteka : R 8655 def., LLR 5425 def.
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 10687
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 16319 (3 egz.)
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 349765
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2-93 Ju-282
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B 696 def., B 2702, 3187
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Vytauto Didžiojo karo muziejus. Kaunas : 2813-S
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 3329
Pedagoginis muziejus. Kaunas : F 1019
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 7777/1905
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 16649/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai