Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Вагнер, Юлий Николаевич (1865-1945)
Antraštė:
Iš gyvulių gyvenimo / prof. J. Vagner ; iš rusų kalbos vertė dr. K. Jokantas
Išleidimo duomenys:
Seinai : „Šaltinio“ knygyno lėšomis, 1911 (Seinai : Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp.)
Apimtis:
60, [1] p. : iliustr. ; 19 cm
Pastabos:
Tiražas [1000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000045745
ISSN,ISBN,ISMN:
[0,20] rb
UDK:
591
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 46/911
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1319 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 5473/1,2, LR 7866, LR 8411
Klaipėdos universiteto b-ka : 591 Va-48
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B 4874, 31819
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-2090
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 1/230
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 2269/1911
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 15386/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 688051/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai