Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Giesmes duchaunas / isch wokischka ing lietuwischka lieszuwi, per nekurius plebonus hercegistes Prusu, pergulditas
Išleidimo duomenys:
Isspaustas Karaliauczuie : per Jurgi Osterbergera, 1589
Apimtis:
[158] p. : inic., vinj., natos ; 8°
Pastabos:
Aprašyta pagal fotokopiją
Sudaryt. pasirašė lotyniškoje pratarmėje: Iohannes Bretkius
Sign.: A-K8 (paskutinis lap. tuščias)
Antr. p. orn. rėmelyje
Šriftas got., lot.
Kaina 8 grašiai
Faks. persp.: Giesmes duchaunas ir kitos 1589 metų liturginės knygos / leidinį parengė Guido Michelini. [Vilnius] : Baltos lankos, [2001]
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 12 04
Kn. taip pat: Paraphrasis, permanitina poteraus malda / per Martina Moswida ischguldita, p. [145-158]
UDK:
245
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1547–1861
Susiję dokumentai:
Paraphrasis, permanitina poteraus malda
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A1/589
Lietuvos Mokslų Akademijos : Mf537 mikrofilmas
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : 33398 fotokopija
Upsalos universiteto b-ka : 123:322
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 531214/1589 fotokopija

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai