Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Daukantas, Simonas (1793-1864)
Antraštė:
Abecieļa lîjtuwiû-kalnienû ir źiamajtiû kałbos : torinti sawiep małdas, tikybôs-istatimus, dôrybęs pamoksłus, mîstrenturą, pasakàs, patarlès, senosès ir nauiosès gódû rodbalsès arba litaràs, só parodymó lykiaus arba skajtlaus ukîszkû, rimîszkû ir gódîszkû źęnkłû
Išleidimo duomenys:
Petropilie : isspausta pas K. Kraju, 1842
Apimtis:
[2], 80 p. : vinj. ; 8° (17 cm)
Pastabos:
Dalis teksto lot., rus.
Aut. knygoje nenurodytas
Aprobacijos (rus., liet.) pasirašytos cenz. P. Korsakovo (П. Корсаков, Petros Korsakof) Peterburge 1842 m. saus. 5 d.
Def. egz. ir trūksta antr. lapo (LNB BKC: C476915)
Def. egz. (LNB BKC: 729120)
Tiražas 1500 egz
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000045903
UDK:
808.82-82(075.2)
808.2-82(075.2)
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1547–1861
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : B9125, A1/842, SA28
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/156 du egz. (vienas def.), K.J.1836, K.J.1968
Vilniaus universiteto biblioteka : LR106, LR756, LR1341, LR2389, LR2403 def., LR10308, LR10309
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : Cs226, Cs9846
Kauno apskrities viešoji b-ka : IR263, IR286
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B5274, 2667 du egz.
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла297
Sankt Peterburgo valstybinio universiteto b-ka : E I 7621
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 476915/1842
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 479545/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 729120/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 839885/BKC-2 def.įr.281095/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai