Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Ugnęs-kningélę, arba Trumpą pamoksłą kas źmôniems wertaj darytĩ půłas pĩrm ugnęs, ugnej pasĩdariós ir po ugnęs, jeb koźnós só ugnĩmi pasisaugotĩ prisĩmokytu : priegtam dar kéllis nusĩdawĩmus ĩr ugnęs dawadą ąnt kiemu / iszraszę [išvertė] Jonas Wangys ĩr apskélbę m. 1802 ; o dabar ąntrą atwejį apskéłbę Antonas Wajnejkis
Išleidimo duomenys:
Petropĩlie : ĩsspaustas pas E. Pratza, 1849
Apimtis:
78 p. ; 8° (16 cm)
Pastabos:
Spėjama orig. antr.: Feuerbüchlein oder kurze Anleitung zum rechten Verhalten vor, während und nach Feuersgefahr … (Bibliotheks-Verbund Bayern)
Ankstesnės laidos antr.: Ugnies knygeles …
Antonas Wajnejkis yra S. Daukanto slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai IV 118)
Kadangi 1802 m. laidoje vertėjas nenurodytas, spėjama, kad J. Vangys yra S. Daukanto sugalvota pavardė
Pratarmė sudaryt., vertėjo
Aprobacija (lenk.) pasirašyta cenz. J. Vaškevičiaus (Jan Waszkiewicz) Vilniuje 1849 m. vas. 28 d.
Got. šriftas
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000045947
UDK:
614.84
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1547–1861
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A7496, A2/849
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/409
Vilniaus universiteto biblioteka : LR69, LR137, LR473, LR916/1,2, LR2441, LR5430, LR11949, LR11970
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : Cs231, Cs4606
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B2048, 22110
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 25982, K2 1911
Helsinkio universiteto b-ka
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла603
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 69704/1849
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 407065/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai