Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Gaspadorius datirtas procewojenima zmoniu, ir gaspadoriu apreyksztas patronas Izidorius s. : nuog aukśćiauśioje wiskupa Baźnićios s. Benedykta XIV pirmakarta ing szali Lietuwos sunstas, nuog … kuniga Mikoła Zienkowicias wiskupa Wilniaus łoskawa priimtas, ing koplićie Gradna tiewu karmalitu basu warduy jo amźinay paswensta iprawoditas, o wiresnims to miesta Gradna ing apieka aduotas metuse … 1745 dino 15 karwela kwietnia : [šv. Izidoriaus gyvenimas, maldos, giesmės ir taisyklės stojantiems į Šv. Izidoriaus broliją]
Išleidimo duomenys:
Wilniuy : drukarnie J.K.M. Kunigu franciszkonu, [tarp 1771 ir 1781]
Apimtis:
96? p. : vinj. ; 8° (16 cm)
Pastabos:
Aprašyta pagal def. egz. ir bibliogr. šaltinius
Aprobacija (lot.) pasirašyta Vilniaus vysk. M.J. Zenkovičiaus (Michaelis Joannis Zienkowicz)
Sign.: A-F8?
Def. egz. (LNB: A1/778)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000046039
UDK:
235.3(092)
255
Apie asmenį:
Isidro Labrador, apie 1080-1130, šventasis
Zenkovičius, Mykolas Jonas, apie 1670–1762
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1547–1861 m.
Tema:
Šv. Izidoriaus brolija
Šifras:
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C A1/778 def.
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai