Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Gailevičius, Bonaventūra (1752-1834)
Antraštė:
Metay szwenti, aba Jubileuszas didis : nuog tiewo szwento Leono Dwilikto apsakitas ir duotas ant śieśiu mienesiu kuris bus atprowinietas isz walos jomilistos kunigaykścio Jozapo Giedrayćio wiskupo Źiemayćiu wisoje wiskupiste Warniu mieste katedroy prasidies baźnićioy szwentuju apaształu Petro ir Powiło dienoy 29. siejos mienesie, metuose 1826
Išleidimo duomenys:
Wilniuy : drukarnioy Kunigu missionoriu, 1826
Apimtis:
[4], 60 p. ; 8° (19 cm)
Pastabos:
Knyga sudaryta pagal: Indictio universalis jubilaei anni sancti millesimi octingentesimi vigesimi quinti … W Wilnie, 1825 (Bibliografia polska XIX stulecia / pod red. K. Estreichera. Wyd. 2. Kraków, 1976. T. 11, s. 46)
Aut. knygoje nenurodytas
Aprobacija (lenk.) pasirašyta Vilniaus vyskupijos cenz. J. Nedzveckio (Jan Niedzwiecki) Vilniuje 1826 m. bal. 5 d.
2-oji 1826 m. laida
Pag. klaidinga: p. 34 pažymėtas 33
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 03 03
UDK:
269.5
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1547–1861 m.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : SA24
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/366 du egz. (vienas def. ir trūksta antr. lapo)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR343, LR720, LR909 def., LR6303 def. ir trūksta antr. lapo, LR9831, LR10285 def., LR10307 def. ir trūksta antr. lapo, LR10318
Lietuvos nacionalinis muziejus : F4308
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 721211/1826
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai