Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Gomaliauskis, Petras (1820-1868)
Antraštė:
Apłankimas seniuka dieł brolu żemajcziu ir lietuviu / par kunega Gomalewski kamendoriu bażniczes Iłłuksztas apraszitas ir ing spaustuwe paduotas
Išleidimo duomenys:
Dunaburge : spaustuwiej M.B. Neumana : [Petro Gomaliauskio lėšomis], 1853
Apimtis:
127 p. ; 12° (15 cm)
Pastabos:
Aut. dedik. Varnių archipresbiteriui P. Lukauskiui (Piotrowi Łukawskiemu, lenk.)
Aprobacija (rus.) pasirašyta cenz. A. Muchino (А. Мухин) Vilniuje 1852 m. birž. 11 d.
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 02 28
UDK:
888.2-31
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1547–1861
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A1/853
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/93
Vilniaus universiteto biblioteka : LR1, LR904, LR1024 def. ir trūksta antr. lapo, LR1775
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B21631
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus. Anykščiai
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла551
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.1-585
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 111095/1853
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 656140/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai