Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Metraštis-almanachas „Šviturys“…
Antraštė:
su kalendorium 1913 m. / [redagavo A. Vėgėlė]
Išleidimo duomenys:
1912
Apimtis:
253, [11] p. : iliustr. ; 22 cm
Pastabos:
Pag. klaidinga: p. 1–10 nenumeruoti, p. 11 pažymėtas 8
Virš. antr.: „Šviturys“ 1913 m.
P. 2 (virš.): „Juozapo Zavadzkio knygyne galima gauti šias lietuviškas knygas…“ (11 pavad.)
T u r i n y je: Žymiosios žydų šventės. – Užtemimai. – Oro spejimas 1913 metams. – L. Gira. Geradariai: „Giriasi lenkai švietėjais mūs’ buvę…“ : [eilėraštis] ; Beauštanti aušrelė… : pijėsa dviem paveikslais ; Dainius ir žmonės: „Nuo viešo kelio pasitraukę…“ ; Ramunės: „Tamsus, tankus sakuotas pušynas…“ : [eilėraščiai]. – I. Šeinius. Sapnas : gyvenimo pasaka / J. Šeinius. – M. Vaitkus. Ant vandens: „Lipšnioji ūpė plaustą linguoja…“ ; Baltasis gvazdikas: „Šviesiai žaliuoja laibas stiebelis…“ ; Gelsvoji rožė: „Puikioji rožė rimtai grožėjos…“ ; Laisvoji lanka: „Sapnuoja plačioji lanka margaspalvė…“ : [eilėraščiai]. – S. Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė. Del saviškių : [apsakymas] / L. Pelėda. – A. Vienuolis. Beždžionės : [apsakymas]. – Dagys. Širdžių susiartinimas : [impresija]. – M. Gustaitis. Naujiems Metams: „O dienos, o metai! Kaip greitai banguoja…“ : [eilėraštis]. – G. Landsbergis-Žemkalnis. Blaivininkų pirmininkas : (monologas) / Žemkalnis
Kaip dangus duoda ir atima : kynų novelė. – Šimas oratorius : (monologas) / vertė Jurgis Kasiulaitis. – E. Orzeszkowa. Hossana! / skicas iš Orzeškienės „Gloria victis“ ; [iš lenkų kalbos vertė] J. Pleirys. – A. Glogerowa. Iš ano pasaulio : [apsakymas] / J. Glogeraitė ; iš lenkų kalbos vertė A. Musteikis [A. Vėgėlė]. – I. Šeinius. Adomas Varnas-Rikkers : siluetas / J. Šeinius. – J. Vanagaitis. Lietuviai Mažojoje arba Prūsų Lietuvoje / J. Kubutis. – „Saulės“ namai. – „Vilijos“ reikšmė prekybos gyvenime. – Draugijos. – Mokyklos. – Mūsų fabrikai. – Šelptini fondai. – Mūsų artistų kuopos. – Mūsų artistai. – Vilnius. – Kaunas. – Lietuvių laikraščiai Lietuvoj ir apskritai Rusijos ribose. – Lietuvių laikraščiai Amerikoje. – Prusų lietuvių laikraščiai. – Adresų lapas. – Kronika. – Informacijų skyrius
Tiražas[ 1000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000046325
UDK:
888.2-82
050(059)
Apie asmenį:
Zawadzki, Józef, 1781-1838
Varnas, Adomas, 1879-1979
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir autoriniai smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1905–1917
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 117/912, A 80/912, 3.52988
Lietuvos Mokslų Akademijos : P 1107
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4445
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 15124
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 4378, R 4379, R 5079
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 461871
Klaipėdos universiteto b-ka : 888.2 Šv-55
Žilvino Januškos asmeninė biblioteka
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 8255/1912
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 279649/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 585589/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai