Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Миронов, Павел Миронович
Antraštė:
Geometrijos vadovėlis dviklasėms mokykloms / iš P.M. Mironovo vertė ir kai kur papildė A. Jakštas
Išleidimo duomenys:
Vilniuje : [Lietuvių mokslo d-ja], 1915 (Vilniuje : Martyno Kuktos sp.)
Apimtis:
102 p. ; 21 cm
Pastabos:
Vert. (A.J.) pratarmė: p. 3-5
Virš. antr.: Pradedamasis geometrijos vadovėlis
Orig. antr.: Приготовительный курс геометрии, с приложением собрания геометрических задач и разверток тел
Virš. išleid. metai: 1916
Bibliogr. pratarmėje ir išnašose
P. 4 (virš.): „Lietuvių mokslo draugija išleido arba leidžia šiuos vidurinių mokyklų vadovėlius“ (16 pavad.)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000046376
ISSN,ISBN,ISMN:
[0,80-0,90] rb
UDK:
514(075.2)
Tema:
Geometrija - Vadovėliai dviklasėms mokykloms
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 135/915, 3.191467
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/3103
Vilniaus universiteto biblioteka : JR 553
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 21230
Kauno apskrities viešoji b-ka : R 6343
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B 246, 53018
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 23251/1915
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 52254/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai