Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Surinktos dainos isz visos Lietuvos / [sudarė Paulius Petras Mikalauskas]
Išleidimo duomenys:
South Boston, Mass. : išleista turtu P.P. Mikalaucko, [1906] ([Šenandoras (Pen.)] : „Žvaigždės“ sp.)
Apimtis:
126, [2] p. ; 18 cm
Pastabos:
Leid. pratarmė: p. 2
Sudaryt. nenurodytas
T u r i n y s: V. Ažukalnis-Zagurskis. Nuog senybės - tai ne melas / Ažukalnis. - A. Baranauskas. Tu Lietuva, tu Dauguva: „Tu Lietuva, tu Dauguva, pasilikit sveikos…“ ; Giedu dainelę: „Giedu dainelę - savo giesmelę…“ / A.B. - A. Burba. O Lietuva mylimoji!: „O Lietuva mylimoji! kur pragaišo dienos…“ ; Nu, sustoję męs broliukai: „Nu sustoję męs broliukai trumpai padainuokim…“ / Al. B. - Maironis. Šalin jau tie verksmai: „Šalin jau tie verksmai, dūsavimai skaudųs…“ ; Pelėsiais ir kerpe apaugus: „Pelėsiais ir kerpe apaugus augštai…“ ; Lietuva, brangi tėvyne. - A. Mickiewicz. Vilija mūsų, motina upelių / Mick. ; [vertė S. Dagilis]. - [J. Narkevičius]. Šiaurus vėjas baisiai ūžia: „Šiaurus vėjas baisiai ūžia žalioje girelėj…“ / [pateikė] J. Ramanauckas. - S. Norkus. Būdams linksmas kaip paukštelis. - [A. Račiūnas]. Trudna ant svieto: „Trudna ant svieto teip tropyt gyventi…“ - [K. Rimavičius]. Daugel buvo tikių dienų: „Daugel buvo tokių dienų, kad ubagai uliavojo…“
K. Sakalauskas-Vanagėlis. Kur Banguoja Nemunėlis / Ks. Vanagėlis. - [W. Syrokomla]. Už giružės teka upė: „Už giružės teka upė, prie jos kaimas puikus…“ / [vertė S. Norkus]. - K. Urbonavičius? Gana, lietuviai, jau mums miegoti / V-s-k-s. - [S.T. Valiūnas]. Daina Byrutos: „Ant krašto marių, Palangos miestelyj…“ : [baladė]. - [A. Vienažindys]. Sudiev', kvietkeli: „Sudiev', kvietkeli, tu brangiausias…“ - [A. Vištelis]. Gana, broliai, mums miegoti: „Gana, broliai, mums miegoti ant kapo motinos…“
Kelionė į Ameriką: „Prašom, broliai lietuvėliai…“. - Traukitės visi iš kelio: „Traukitės visi iš kelio ir galvas nulenkit…“. - Ak tu Dieve visagalis. - Po visą svietą pijokas kiekvienas. - „O mylimasis, kame šiandieną?..“ - Po tavo buvimui: „Po tavo buvimui, atsitolinimui…“ - Padainuosim gražią dainą. - Padainuosim tą dainelę: „Padainuosim tą dainelę, paukščių veseilę…“ - Aš užgimiau praščiokėliu. - Praleidau metų apie šimtą kokį. - Šitai jau diena baisinga atėjo. - Atein rudenis, užšalo: „Atein rudenis, užšalo, visi broliai žirgus savo…“ - Šitai išrožyjimas: „Šitai išrožyjimas, dėl to persergėjimas…“ - Per dieną mislinčius: „Per dieną mislinčius po girią vaikščiojo…“ - Mano tėvas man kalbėjo. - [20 lietuvių liaudies dainų]
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000046379
UDK:
398.8(474.5)
821.172-192
Apie asmenį:
Mikalauskas, Paulius Petras, 1864-1949
Biržiška, Vaclovas, 1884–1956
Birutė, m. apie 1382, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio žmona
Tema:
Dainos, lietuvių - Tekstai
Humoristinės dainos, lietuvių - Tekstai
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 219/906, M2-4494, 2.175778
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 8693, LR 7812, MŠ 340
Lietuvos istorijos instituto b-ka : Fi 121, 269
Vytauto Didžiojo universiteto b-ka : 241.73 At-41
Amerikos lietuvių kultūros archyvas Putnamas
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Šv. Kazimiero seserų biblioteka
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C390195/1906
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai