Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Monologai
Išleidimo duomenys:
[Vilnius] : Jono Rinkevičiaus leidinys, 1913 ([Vilnius] : Strazdų ir Vėgėlės spaustuvės raidės ir rinkimas : spauzdinta M. Kuktos sp.)
Apimtis:
14 p. ; 22 cm
Pastabos:
T u r i n y s: G. Landsbergis-Žemkalnis. Blaivininkų pirmininkas / Žemkalnis. - Ant vienų pečių / vertė M. Grigonis. - Šimas oratorius / vertė Jurgis Kasiulaitis
Tiražas [1000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000046412
UDK:
888.2-3
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 253/913, C 42142
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1720
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 6940, MŠ 803
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 14505, D 22469
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B 4184, 53740
Šiaulių „Aušros” muziejus : 6113
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-5170
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 34581/1913
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 166036/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai