Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Juzumas, Vincentas (1819-1901)
Antraštė:
Paskutini wałąnda giwenima żmogaus ant szio swieta diel naudos kajp ligonu tejp ir swejku / żemajtiszkaj parasze kunigas Wincentas Juzumowicze
Išleidimo duomenys:
Wilniuj : spaustuwieje Juzapa Zawadzkia, 1856
Apimtis:
210 p. ; 15 cm
Pastabos:
Aprobacijos pasirašytos Telšių, arba Žemaičių, vysk. M. Valančiaus (Mathias Wołonczewski) Varniuose 1854 m. gruod. 31 d. (lot.) ir cenz. A. Muchino (А. Мухин) Vilniuje 1856 m. rugpj. 24 d. (rus.)
Pag. klaidinga: p. 127 pažymėtas 427
Antr. p. vinj.
Def. egz. (LNB BKC: C9328)
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000046517
UDK:
236.1
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1547–1861 m.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A882, A1/856, SA152
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/27 def.
Vilniaus universiteto biblioteka : LR1092 def., LR5351 def., LR5888, LR5905 def., LR10142, LR11136
Kauno apskrities viešoji b-ka : 1R 652
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : 767 def.
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-2066, 19649/2 (KL 95)
Šiaulių „Aušros” muziejus : 11466
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 13312 K2 103
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла561
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.1-570
Sankt Peterburgo valstybinio universiteto b-ka : E I 2238
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 168527/1856
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 839985/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai