Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Pagérintos giesmjû-knygos, kuriosà brangiáusios sénos ir naùjos giesmēs suraszytos Diewui ant garbês ir Prúsû karalistēje ésantiems lietùwininkams ant dûsziû iszgánimo : podraùg su Maldû-knygomis, kuriosà ne tiktày sénos, bet ir naùjos maldos ràndamos yrà / isz naùjo pèrweizdētos per F.K.
Išleidimo duomenys:
Königsberg : Druck und Verlag der Hartungschen Buchdruckerei, [apie 1855]
Apimtis:
[24], 790, [2]; 116 p. ; 12° (17 cm)
Pastabos:
Leidyb. konvoliutas. D. Kleino „Maldų knygos“, p. 617-790, turi atsk. antr. lapą su kita antr.: „Naujos labày priwalingos ir dûszioms naudingos maldû knygélēs …“. K.G. Keberio „Treczia dalis giesmjû-knygû …“ turi atsk. antr. lapą ir pag.
F.K. yra Frydricho Kuršaičio kriptonimas (Lietuviškieji slapyvardžiai I 246)
2 pratarmės: J.J. Kvanto (Quandt) vok. ir J. Berento liet.
Ankstesnės laidos: 1841, apie 1843, tarp 1843 ir 1845, apie 1845, apie 1850, apie 1851, apie 1852, tarp 1853 ir 1855
Got. šriftas
Aut. ir vertėjai: Jonas Berentas (I.A.B.I., I.B. Arch. Inst., J.B.A.J., J.B. Arch. Inst); Johann Andreas Caesar (I.A. Caesar, J.A. Caesar, L.A. Caesar); Kristupas Cintijus (C.C.); Ernestas Dicelijus (Ern. Diecelius, Ern. Diez., Ern. Diezelius); Mykolas Galas (Mich. Gallus); Fabijonas Ulrikas Glazeris (E.U.G.P.D., F.U.G.D.D., F.U.G.P.D., F.U.G.P.O.); Jonas Hurtelijus (Iohann Hurtel, Joh. Hurrei, Joh. Hurtel, Johann Hurtel); Danielius Kleinas; Jonas Kleinas; Jonas Henrikas Leopoldas; Vilhelmas Jonas Liudemanas (M. Wilh. I. Ludem., M. Wilh. J. Laudem., M. Wilh. J. Ludem.); Abraomas Dovydas Liuneburgas (A.D.L.P.M.); Vilhelmas Martinijus (Wilhelm Martin); Motiejus Vilhelmas Meisneris (Math. Wilh. Meissner); Petras Gotlibas Milkus (F.G.M.P.G., P.G.M.P.C., P.G.M.P.G., P.G.P.M.G.); Fridrichas Partacijus ir Jonas Partacijus (Frid. Partat. I.P.L.); Jokūbas Perkūnas vyresn. (Jakob Perkhun); Kristupas Polis (Christoph Pollius); Friedrich Prätorius (Frid. Praetor., Frid. Praetor. Past. Zill., Frid. Prätor., Fried. Prätor.); Matas Pretorijus (M. Matt. Prät. P.N., M. Matth. Praet. P.N., Matthaeus Praetorius); Fridrichas Kristupas Rabė (C.F. Rabe, F.C.R.P.N., F.G.R.P.N.); Jonas Rikovijus (J.M. Rich., M.J. Rich., M.L. Rich.); Pilypas Ruigys (P.R.P.W.); Adomas Fridrichas Šimelpenigis, Papelkių kunigas (A.F.S.P.P.); Christoph von Schmid (Chr. Schmied); Jonas Jokūbas Šperberis (J.J.S. Past. Ruff); Jurgis Šteinas (Georg. V. Stein); Kristijonas Štimeris (C.St.P.S.); Fridrichas Zigmantas Šusteris (F.E.S. Past. Budw., F.F.S. Paff. Bud., F.F.S. Past. Budw.); Merkelis Švoba (M. Schwab, Melch. Schwabe)
Def. egz. (LNB BKC: C575012-575013)
Def. egz. (LNB BKC: C610448-610449)
Def. egz. (LNB BKC: C1102602-1102603)
Def. egz. ir trūksta antr. lapo; pridėta „Trečioji dalis“ 1857 m. laidos (LNB: A14/857)
Bibliogr. pratarmių tekste ir išnašose
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000046762
UDK:
245
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1547–1861
Susiję dokumentai:
Kleinas, Danielius. Naujos labày priwalingos ir dûszioms naudingos maldû knygélēs …
Keberis, Karolis Gotardas. Treczia dalis giesmjû-knygû
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A14/857
Vilniaus universiteto biblioteka : LR1885 def. ir trūksta antr. lapo, LR6060
Domo Kauno asmeninė biblioteka
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 575012-575013/1855 įr.
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 1102602-1102603/BKC-2 įr. def.
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 610448-610449/BKC-2 įr.

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai