Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Skaitymų knyga lietuvių kalbos pamokoms / suruošė P. Klimas
Išleidimo duomenys:
Vilniuje : Lietuvių mokslo draugijos leidinys, 1916 (Vilnius : M. Kuktos sp.)
Apimtis:
IV, 288 p. ; 23 cm
Pastabos:
Sudaryt. pratarmė: p. III–IV
P. 4 (virš.): „Lietuvių mokslo draugija išleido arba leidžia šiuos vidurinių mokyklų vadovėlius“ (16 pavad.)
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 11 30
Tiražas [5 000] egz.
UDK:
808.82-82(075)
82-93(082)
Apie asmenį:
Macius, Kazimieras, 1875-1905
Valančius, Motiejus, 1801-1875
Sakalauskas, Ksaveras, 1863–1938
Tatarė, Antanas, 1805–1889
Pakalniškis, Kazimieras, 1866-1933
Kazanavičienė, Aldona, 1888-1968
Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija, 1886-1958
Biliūnas, Jonas, 1879-1907
Kriščiukaitis-Aišbė, Antanas, 1864-1933
Jasiukaitis, Konstantinas, 1882-1941
Lazdynų Pelėda
Krėvė, Vincas, 1882-1954
Šatrijos Ragana, 1877-1930
Ralys, Kazimieras, 1885-1958
Gurauskis, Juozas, 1884-1911
Kudirka, Vincas, 1858-1899
Žemaitė, 1845-1921
Vienuolis, Antanas, 1882-1957
Petkevičaitė-Bitė, Gabrielė, 1861–1943
Gira, Liudas, 1884–1946
Vaižgantas, 1869-1933
Fromas-Gužutis, Aleksandras, 1822–1900
Daukantas, Simonas, 1793-1864
Maironis, 1862-1932
Pietaris, Vincas, 1850-1902
Šeižys-Dagilėlis, Mikalojus, 1874-1950
Putvinskis-Pūtvis, Vladas, 1873-1929
Petrauskas, Antanas, 1881–1944
Šeinius, Ignas, 1889-1959
Aleknavičius, Kajetonas, 1804-1874
Arminas-Trupinėlis, Petras, 1853-1885
Lideikis, Juozapas, 1858-1898
Šnapštys-Margalis, Juozas, 1877–1921
Palukaitis, Jonas Juozas, 1883-1918
Naginskas, Stasys, 1891-1955
Jovaras, 1880-1967
Vaitkus, Mykolas, 1883-1973
Gėlė, Zigmas, 1894-1912
Mačys-Kėkštas, Jonas, 1867-1902
Baranauskas, Antanas, 1835-1902
Mykolaitis-Putinas, Vincas, 1893-1967
Lastas, Adomas, 1887-1961
Šikšnys, Marcelinas, 1874-1970
Steponaitis, Edmundas, 1892-1908
Jakštas, Adomas, 1860-1938
Gustaitis, Motiejus, 1870-1927
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir autoriniai smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1905–1917
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 68/916, C 42510
Lietuvos Mokslų Akademijos : 525667
Vytauto Didžiojo universiteto b-ka : 808.82(07) Sk-07
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : B 234
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Bendrieji fondai : C42510
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 227079/1916

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai