Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Kauno kalendorius
Antraštė:
1907 metams : pirmieji metai
Išleidimo duomenys:
1906 (Kaunas : M. Sokolovskio ir A. Estrino sp.)
Apimtis:
[2], XXIX, [3], 79 p., įsk. virš. : iliustr., lent. ; 20 cm
Serija:
Šv. Kazimiero draugijos leidinys
Pastabos:
P. 4 (virš.): „Šv. Kazimiero draugijos išleidimai“ (16 pavad.), „Didžiausias J. Naujalio knįgynas…“ (16 pavad.)
T u r i n y s: [Kalendorius]. - Iškilmingos dienos imperatoriškosios giminės. - Jo šventenybės popiežiaus Pijaus X iškilmingos dienos. - Jo Malonybės Žemaičių vyskupo Mečislovo Paliulionio iškilmingos dienos. - Šventasis Tėvas Pijus Dešimtasis. - P. Januševičius. Duma ir jos atstovų rinkimas / Petras Gražbylys. - Slavikų pašnekos, arba Ką gal padaryti įsibėgėjimo smarkumas : [pasakojimas]. - Planėtos : [astrologinės žinios]. - Pienas / [pagal V. Totoraitį]
J. Kochanowski. Garsinimas Dievo geradėjybių: „Skelbkim Viešpaties vardą! Dieve begalinis!.“ : 104 psalmė / vertimas P. Kraučuno [Kriaučiūnas] iš Kochanowskio. - Tėvynės meilė: „But gerais jei mes norėsim…“ : [eilėraštis] / (P. Kraučuno vertimas iš lenkiško). - F. Schiller. Viltis: „Svajoja per amžių nevienas žmogus…“ : [eilėraštis] / P. Kraučuno vertimas iš Šilerio. - A. Jakštas. Laimė: „Žeri laimė, lyg saulutė…“ : [eilėraštis]
K. Šaulys. Visuomeniškosios labdarybės sutvarkymas. - Juokai. - Prekymečiai (jomarkai) Žemaičiuose ir Augštojoje Lietuvoje, Kauno gubernijoj ; Vilniaus gubernijoj ; Suvalkų gubernijoj ; Kurše; Prusų Lietuvoj. - Krasa. - Mastai, saikai ir svarai. - Palukų išskaitymas, paskolinus 100 rublių. - Gyvuolių apsivaisinimo ir atsivedimo rodyklė. - Suvartotojų draugijos Kauno gub. - Skolinamosios ir taupomosios draugijos Kauno gub.
Tiražas [5000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000047054
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Pius : X, 1835-1914, Papa
Paliulionis, Mečislovas Leonardas, 1834-1908
Totoraitis, Vincas, 1874-1966
Naujalis, Juozas, 1869-1934
Jakštas, Adomas, 1860-1938
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 21/906, B 18494
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1152 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4792
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 19578, D 64672
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 79380, R 2955
Klaipėdos universiteto b-ka : 050.9(474.5) Ka-632
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4058
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 474175/1906
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 481816/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai