Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Kauno kalendorius
Antraštė:
1911 metams : penkti metai
Išleidimo duomenys:
1910 (Kaunas : Saliamono Banaičio sp.)
Apimtis:
69, LXXII, [9] p. : iliustr., lent. ; 21 cm
Serija:
… ; Nr. 92
Pastabos:
P. 1-17 nenumeruoti
P. 64-69: „Švento Kazimiero draugijos išleistosios kningos“ (94 pavad.), „Galima gauti Šv. Kazimiero draugijos sandėlyje“ (3 pavad.), „Kiti Šv. Kazimiero draugijos išleidimai“ (11 pavad.)
T u r i n y j e: A. Alekna. Kaunas : [iš istorijos] / A. Ramila. - Darbininkas-blaivuolis. Motina ir sunus : (vaizdelis iš gyvenimo). - M. Konopnicka. Vakariniai poteriai: „Jau vakars atėjo…“ : [eilėraštis] / Konopnickienės ; vertimas [iš lenkų kalbos] P. Kraučuno [Kriaučiūnas]. - Gandras. Kaip dirbti žemė. - L. Gira. Pavasario rytas: „Saulutė jau kelias ir žvalgos po žemę…“ : [eilėraštis]. - Jonas V-ckis. Ne taip kaip pas mus : [apie Mozambiką]; J. Bikinas. Peržvalga lietuvių visuomeniško gyvenimo ; Amerikietė panytė : [apsakymas] / D. Dumbrė. - J. Mikuckis. Malda: „O Dieve! Ne kartą gal Tave nustojau…“ : [eilėraštis] / P. Zaunys. - Lietuvių apšvietimo draugija „Saulė“ Kaune. - A. Zaleskis. Valsčiuj pas viršaitį : [anekdotas] / Vėjo brolis. - J. Rinkevičius. Gudri paskola [anekdotas] / Jonas Adomiškis. - Г.P. Державин. Dievas: „Tu erdvybėj bekraštinis…“ : (oda) / Deržavino ; vertimas [iš rusų kalbos] P. Kraučuno [P. Kriaučiūnas]
Tiražas [10 200] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000047130
UDK:
050(059)
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : RA/74, B 18494, A 21/906
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1152 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4793
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 24329, D 62776
Kauno apskrities viešoji biblioteka : 3308
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4058
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 474170/1910
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 307808/BKC-2def.
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 481793/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai