Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Kauno kalendorius
Antraštė:
…1913 metams : šešti [i.e. septinti] metai
Išleidimo duomenys:
1912 (Kaunas : Saliamono Banaičio sp.)
Apimtis:
[2], 112, LVI p., įsk. virš. : iliustr. ; 21 cm
Serija:
… ; Nr. 125
Pastabos:
P. 1-28 nenumeruoti
T u r i n y j e: A. Jakštas. Nauji metai: „Tai ne paukštis atplasnoja…“ : [eilėraštis]. - Lazdynų Pelėda. Staklelės ; Sniegelės (Primula veri) : (senelio Juozo pasakojimai) ; Pamačiau biesą : [apsakymai]. - J. Mikuckis. „Eina amžiai, bėga dienos…“ : [eilėraštis]. - P. Nemūra. Pavasaris: „Gražumas dienelių!“ : [eilėraštis] / Uola. - Milano ediktas (313-1913) : [apie Romos imperatoriaus Konstantino I raštą]. - Lietuvių patarlės. - M. Vaitkus. Šv. Antanas Aigyptietis: „Nevaldė dar pasaulio Didis Konstantinas…“ ; Keleivis - traukinys: „Lėkdamas užia nuožmus traukinys…“ : [eilėraščiai]. - Z. Gėlė. Praeitis: „Tarp girių tamsių…“ : [eilėraštis] / Žižas. - Harodlo susivienijimas (1413-1913). - Maironis. Kada atsibus mus Tėvynė?: „Po Lietuvą miegta tėvynės vaikai…“ / iš Maironio „Jaunoji Lietuva“. - M. Šeižys-Dagilėlis. Ratai ir rogės: „Kartą išstumti iš žydo pastogės…“ : [pasakėčia] / M. Dagilėlis. - Mįslįs. - Priežodžiai. - Orlaivystė. - Priežodžiai. - Mokyklos. - Kauno draugijos. - Vilniaus draugijos. - Suvalkijos draugijos. - Sveikatos dalykai : [patarimai]. - Geriantiems persarga. - Pypkoriaus žodis. - Musų ukininkų reikalai. - Ukininkų draugijos. - Pašarinės žolės. - Sodnas. - Smulkieji ukininkams patarimai. - Svarai, saikai ir pinigai. - Mėgiantiems kalbėti susirinkimuose patarimai. - Dešimtis prisakymų vartotojų draugijų sąnariams. - Įvairūs dalykai. - Juokų skyrius. - И.С. Никитин. Vaikeliui: „Tu nejauti geismų karštumo…“ : [eilėraštis].
Tiražas [10 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000047145
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Constantinus : I, 274-337, Romos imperatorius
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 21/906, B 18494
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1152 (3 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4373
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 69757
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 79383, R 3081, R 3082, R 3083
Vytauto Didžiojo universiteto b-ka : 059(474.5) Ka-632
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : 0.223
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4058
Žemaičių muziejus „Alka“. Telšiai : 27651/S-1936, 19.910
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 65672/1912
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 481882/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 708218/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai