Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Lietuvių naminis draugas : kalendorius
Antraštė:
1910 metams : 5-ieji m. : šitie metai tur 365 dienas / [viršelis ir dalis iliustracijų Adomas Mačiaus]
Išleidimo duomenys:
[1909] (Rygoje : sp. L. Jakavičiaus)
Apimtis:
[2], 24, 39, [19] p., įsk. virš. : iliustr. ; 20 cm
Pastabos:
Leid. žodis: p. 39
P. [1]: „L. Jakavičiaus knygyno pigių, savo spauzdinimo knygų kataliogas“ (30 pavad.)
T u r i n y j e: Musų pigios knygos. - Jovaras. Naujiems metams: „Štai, broliai, sulaukėm Naujuosius metus!.“ : [eilėraštis]. - „Svieto pabaiga“, arba, Trumpas aprašymas didžiausiojo žemės drebėjimo mieste Mesynos, Italijos žemėje 28 gruodžio 1908 m. / pagal lenkiško parašė T.Ž. [A. Vronevskis]. - Lietuvaitė iš Pašakio. Ilgėjimasis apleistos tėvynės: „O kaip linksma yr’ man diena…“ : [eilėraštis]. - Bičiuolių susirašinėjimas : laiškas Karčiumninko prie Licipėriaus; A. Zaleskis. Aš pats sau esu valdonas / A. Zalieskis ; Kokią pačią vesti?: „Aš ketinu pačia vesti…“ ; Į degtinės gėrėjus: „Gėrė žytkus, gėrė mitkus…“ : [eilėraščiai] / A.Z. - Pamokinimas skaitliavimo. - Vilkas ir avinėlis : [pasakėčia] / iš rusiško vertė V. Butkus. - Daina našlaitėlės: „Kas mane priglaus našlaitelę?..“ / iš „Kryžiaus“ [pateikė] B. Štaras. - M. Grigonis. Puikus namelis : (mislys) / M.G. - J. Netaip yra, kaip išrodo : [anekdotas]. - Kalinys. Viską užbaigentysis… : [anekdotas]. - B. Štaras. Gal į akį įšauti ; Man ir pirma akių nedraskė ; Tinginys ; Kad nieko nedaro : [anekdotai]. - L. Jakavičius. Paješkantis elgėta / L-nis. - Naminiai gydymai. - Naudingi patarimai
Tiražas [20 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000047156
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Jakavičius, Liudvikas, 1871–1941
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 16/909, A 388/906, B 18411
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/589, 0.3703
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3395
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 8937, 24947, 26302
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Лб 336
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 2-4944
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit. 2/129
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 503881/1910
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 169149/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 279646/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai