Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Kauno kalendorius
Antraštė:
1915 metams : devinti metai
Išleidimo duomenys:
1914 (Kaunas : Saliamono Banaičio sp.)
Apimtis:
130, LXXXIV p., įsk. virš. : iliustr. ; 21 cm
Serija:
… ; Nr. 166
Pastabos:
Patvirtino karo cenzūra (rus.)
P. 1-28 nenumeruoti
P. LXX-LXXXIV: „Švento Kazimiero draugijos katalogas 1915 m.“ (126 pavad.)
T u r i n y j e: Geras ganytojas : (vaizdelis iš Pijaus X gyvenimo) / išvertė Kun. P.T. [P. Turauskas?]. - Popiežius Benediktas XV. - J. Laukaitis. Naujasai Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius / Kun. J.L. - A. Giedraitis-Giedrius. Du draugu : [vaizdelis] / A. Karčiauskas. - M. Grigonis. Lietuva: „Tai meilumas, tai gražumas musų Lietuvos!.“ : [eilėraštis] / Matas Gojelis. - R.M. Napoleono nepasisekimas / lietuviškai perdirbo R.M. ; Prieš karą Prūsuose apklimpus. - J.M. Laurinaitis. Karas senovėje / Prutenis. - Sesutės Broliukas. Ar girdėjai?: „Ar girdėjai, kas laukuose…“ : [eilėraštis]. - Karas 1914 metų; P.D. Karas Lietuvoje. - Paskutinė šiųmetinė troptininkų kelionė į Prusus : apsakymėlis. - J. Lukošius. Povandeniniai laivai ; Karvelių pačta karo metu / Surviliškio Stratėgas ; Armotos / Surviliškio Strategas. - Ukis Vokietijoj ir karas. - Kariaujančiosios valstijos. - A. Stulginskis. Ką reikia žiurėti ukininkui šiais karo metais / Uktvarys. - Kaip atskirti koks audeklas grynų linų, o koks sumaišytas su bovelna (medvilne)? [ir kiti patarimai ūkininkams]. - Svyrunėlis. Apie sveikata : maras, kolera, raupai (rauplės) ir kaip nuo jų apsisaugoti. - Smulkmenos
Tiražas [11 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000047158
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Pius : X, 1835-1914, Papa
Benedictus : XV, 1854-1922, Papa
Karevičius, Pranciškus, 1861-1945
Napoléon : I, 1769–1821, Prancūzijos imperatorius
Jakštas, Adomas, 1860-1938
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 21/906, B 18494
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK- 20/1152 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4791
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 48982, D 62605
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 79976
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 454271
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 19049, 38881 def.
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : 0.223
Panevėžio kraštotyros muziejus : GEK 4572
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4058
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 1508/1914
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 19481/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai