Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Lietuwiszkas ewangelias niedielos dienomis yn ant garbingiesniu szwęciu par wisus metus skaytomas baznicioy kataliku : isznauje parweyzdietas, ayszkiey iszgulditas, yr su paźianklinimu źodziu įwayriu, aba ne wienokiey wisoy Lietuwoy iszsimananciu / isz prisakima … kunigaykścia biskupa Ziemaciu [J.A. Giedraičio] drukon paduotas metuose 1806
Išleidimo duomenys:
Wilniuy : kasztu yr iszspuadimu literu Josapa Zawadzkia …, 1806
Apimtis:
[10], 169 p. ; 12° (14 cm)
Pastabos:
Spėjamas sudaryt. D. Mogėnas
Aprobacija (lot.) pasirašyta Žemaičių katedros prel. B. Gailevičiaus 1806 m. rugpj. 27 d.
Pag. klaidinga: p. 103 pažymėtas 203
Tai J. Jaknavičiaus evangelijų („Ewangelie polskie y litewskie“) perdirbinys, tik be lenkiško teksto
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000047173
UDK:
264-067
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1547–1861
Susiję dokumentai:
Ewangelie polskie y litewskie …
Šifras:
Vilniaus universiteto biblioteka : LR85, LR466 def.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : 1544
Jogailos universiteto b-ka. Krokuva : 951
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 565186/1806

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai