Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Antoniewicz, Karol Bołoz (1807-1852) (Antonevičius, Karolis)
Antraštė:
Szwentas Izydorius Artojas / (isz linkiszka pergulde K.M.)
Išleidimo duomenys:
Wilnuj : spaustuwej A. Marcinowska, 1859
Apimtis:
84, [2] p. ; 16 cm
Pastabos:
Orig. antr.: Święty Izydor Oracz (Leszno, 1849)
Aut. knygoje nenurodytas
K.M. yra Kazimiero Mikėno-Michnevičiaus slapyv. (Lietuviškieji slapyvardžiai II 175)
Aprobacijos pasirašytos Vilniaus Romos katalikų konsistorijos asesoriaus A. Beresnevičiaus (A Bereśniewicz) Vilniuje 1857 m. birž. 16 d. (lenk.), Vilniaus katedros kleb. prel. J. Bovkevičiaus (Józef Bowkiewicz) 1857 m. birž. 17 d (lenk.) ir cenz. B. Golmblado (Б. Гольмблад) Vilniuje 1858 m. rugs. 20 d. (rus.)
Kn. taip pat: Gesme / (isz linkiszka perwesta par F.S. [P. Stanskis]). P. 83-84
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000047240
UDK:
235.3(092)
Apie asmenį:
Isidro Labrador, apie 1080-1130, šventasis
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1547–1861 m.
Susiję dokumentai:
Gesme
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A9/858
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/84
Vilniaus universiteto biblioteka : LR914, LR1306, LR6110
Kauno apskrities viešoji b-ka : R6797
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : 2143
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла655
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : 25.V.5.214
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 8674/1859
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 565183/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 657068/BKC-2 def.
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai