Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Nowena szwęnta Antona stebuklinga uźtaritoje wysun wiernuju : padauginta apmyslyimajs, źiwatu Jezusa Chrystusa, Pannos Szwęncziauses yr szwęnta Antona, su pridieimu trumpa pamokima apey atpuskus
Išleidimo duomenys:
Wilniuj : spaustuwieje Juozapa Zawadzki, 1850
Apimtis:
215 p. ; 12° (14 cm)
Pastabos:
Parengė ir papildė K. Prialgauskis
Aprobacijos (lenk.) pasirašytos Telšių, arba Žemaičių, vysk. M. Valančiaus (Maciej Wołonczewski) Mosėdyje 1850 m. liep. 11 d. ir cenz. J. Vaškevičiaus (Jan Waszkiewicz) Vilniuje 1850 m. rugpj. 21 d.
1-oji laida išėjo apie 1775 m.
Antr. p. vinj.
Def. egz. (LNB BKC: C531317)
Tiražas apie 750 egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000047387
UDK:
243
Apie asmenį:
Antonio da Padova, 1195-1231, šventasis
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1547–1861 m.
Šifras:
Vilniaus universiteto biblioteka : LR1229, LR8559
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : Ла637
Rusijos nacionalinė b-ka. Sankt Peterburgas : Литов.1-572
Žemaičių muziejus „Alka“. Telšiai
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 531317/1850.

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai