Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Polski z litewskim Katechism, albo Krotkie w iedno mieysce zebranie wiary y powinności krześciańskiey : z Pasterstwem zborowym y domowym, z modlitwami, psalmami y piosnkami na cześć a chwałę Panu Bogu, a zborowi iego ku zbudowaniu teraz nowo z pilnością wydany
Išleidimo duomenys:
W Wilnie : nakładem Jego Mśći Pana Malchera Pietkiewicza, pisarza ziemskiego wileńskiego, 1598 (Wilno : Stanisław Wierzeyski)
Apimtis:
[4], 187, [65] lap. ; 8°
Pastabos:
Gretut. tekstas lenk., liet.
Aprašyta pagal faksimilinį leidinį
Iš lenkų k. vertė, parašė pratarmę bei savo lėšomis išleido M. Petkevičius
Eil. pratarmės aut. nurodytas slapyv.
Tikrasis eil. pratarmės aut. vardas nustatytas iš: Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w.–1970 r. Wrocław, 1995, t. 2, p. 544
Sign.: [*]⁴, A-Z⁸, Aa-Ii⁸, Kk⁴
Got. šriftas
Taip pat prieinama: https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003738250
Faks. persp.: 1598 metų Merkelio Petkevičiaus Katekizmas. Kaunas : Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija, 1939
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 09 18
Kn. taip pat: Ku temu co cźyść będźie : [eiliuota pratarmė] / M.J. [Marcin Janicki], p. [5]
UDK:
275.4-282.4
Katalogo dalis / kolekcija:
Lietuvos knygos lenkų kalba, 1553-1700
Nacionalinė bibliografija. Knygos lietuvių kalba, 1547–1861
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A1/598 kserokopija
Lietuvos Mokslų Akademijos : Mf663 mikrofilmas
Lenkijos mokslų akademijos biblioteka. Gdanskas
Erfurto ir Gotos mokslinė ir universiteto biblioteka

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai