Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Tatarė, Antanas (1805-1889)
Antraštė:
Pamoksłaj iszminties ir tejsibes iszguldineti priliginimajs gałwocziu wisu amziu deł Lietuwos wajkielu / [X. Tataré]
Išleidimo duomenys:
Ispausti Suwałkuase : [A. Tatarės lėšomis], 1851 ([Suvalkai : F. Sverčevskio įpėdinių ir F. Pileckio spaustuvė])
Apimtis:
[2], 149 [i.e. 161], [2] p. ; 8° (15 cm)
Pastabos:
Aut. pratarmė lenk., liet.
Aut. nurodytas lenk. pratarmės gale
Aprobacijos (lenk.) pasirašytos Žemaičių vysk. M. Valančiaus (M. Wołonczewski) Varniuose 1850 m. lapkr. 7 d., cenz. K. Pavlovskio (K. Pawłowski) Vilniuje 1850 m. lapkr. 28 d. ir vyr. cenz. Triplino (Tripplin) Varšuvoje 1851 m. rugs. 18(30) d.
Pag. klaidinga: po p. 154 seka 143 ir t.t.
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 04 01
Tiražas 2000 egz.
UDK:
252
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1547–1861 m.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : SA124
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/912 def. ir trūksta antr. lapo
Vilniaus universiteto biblioteka : LR905
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B867 def.
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 2/851
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai