Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Sirvydas, Konstantinas (tarp 1578 ar 81-1631)
Antraštė:
Punktay sakimu nu Adwenta iki Gawienes / par kuniga Kastąntina Szyrwida senowie iszduoti ; o dabar darbu ir łobiu kuniga Leona Montwida, teologios magistra, Sedos klebona, isznauje iszspausti
Išleidimo duomenys:
Wilnui : spaustuwej' Jozapa Zawadzki : [L. Montvydo lėšomis], 1845
Apimtis:
IV, 252 p. ; 8° (17 cm)
Pastabos:
Spaudai parengė ir pratarmę parašė M. Valančiaus
Aprobacijos perspausdinti (lenk.) pasirašytos vysk. nominato J. Gintilos (Jan Gintyłło) Alsėdžiuose 1845 m. liep. 30 d. ir cenz., buvusio Vilniaus universiteto prof. J. Vaškevičiaus (Jan Waszkiewicz) Vilniuje 1845 m. rugs. 13 d.
Antr. p. vinj.
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2019 04 29
UDK:
252.4
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1547–1861 m.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : B19124, A6/845, SA31, SA54
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/205 trys egz. (vienas def. ir trūksta antr. lapo), K.J.1532
Vilniaus universiteto biblioteka : LR74, LR227, LR287, LR6330, LR11595, LR11903
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : Cs78
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 3233
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B666, B12481, 487
Lietuvos nacionalinis muziejus : R-4854, F9332
Šiaulių „Aušros” muziejus : 6716
A. Kalniaus asmeninė b-ka. Kaunas : Лб809, IIINc/18
Pensilvanijos universiteto biblioteka
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Литов.2-6631
Vokiečių valstybinė biblioteka (Vokietija) : 9931
Torunės M. Koperniko universiteto b-ka : 523011
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 390194/1845
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai