Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Źemajtiu wiskupistę / aprasze k. Motiejus Wołonczewskis
Antraštė:
D. II
Išleidimo duomenys:
1848
Apimtis:
274 [i.e. 276] p.
Pastabos:
Pag. klaidinga: p. 56, 192 pažymėti 46, 102; p. 82-83 numeracija pakartota
Turinys: Apszwietimas Żemajtiu wiskupistes ; Moksliniczes ; Mokiti lietas wiraj ; Apej zokaninkus ; Kunegu susirinkimaj ; Isidieimaj arba niektikieimaj żemajtiu ; Bażniczes pajunkimaj ; Praszalejtiu tikieimaj ; Elgimos żemajtiu ; Suraszas pirm-uźmokiejusiuju [knygos prenumeratorių sąrašas]
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000047653
UDK:
262.3(474.5)
Katalogo dalis / kolekcija:
Knygos lietuvių kalba 1547–1861 m.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : B20746, A3/848, SA45, LAK4173
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-19/228 keturi egz.
Vilniaus universiteto biblioteka : LR169, LR712, LR1557, LR1660, LR2987, LR3036, LR9764/II def., LR10996 def., LR11902, J.K.772, Lituanistikos sk. J. Lebedžio kolekcija
Kauno apskrities viešoji b-ka : 1R184, 1R473, 1R509, 1R543
Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji b-ka
: 12464
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 495
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto b-ka : B1205, 4132
Lietuvos nacionalinis muziejus : R6689, F4198 def. ir trūksta antr. lapo, F8754
Rokiškio krašto muziejus
Šiaulių „Aušros” muziejus
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 3060, 6995, 3060 K2 1363, 7160 K2 1365 def. ir trūksta antr. lapo
Pedagoginis muziejus. Kaunas
Latvijos nacionalinė b-ka. Ryga : C2/29
Rusijos mokslų akademijos b-ka. Sankt Peterburgas : III Nd/72
Vokiečių valstybinė b-ka.Berlynas : 10152-1/2
Poznanės A. Mickevičiaus universiteto kalbotyros instituto b-ka : 139
Kretingos kraštotyros muziejus
Žemaičių muziejus „Alka“. Telšiai
Vytauto Liako asmeninė b-ka. Kaunas
Aleksandro Žirgulio asmeninė b-ka. Kaunas
Vilniaus universiteto mokslo muziejus : 1395
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : C 209694/1848
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 605920/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 840136/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai