Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Daktaras kišeniuje : aiškųs pamokinimai kaip užlaikyti sveikatą ir kaip nuo ligų apsiginti, su daugeliu receptų surinktų nuo geriausių daktarų / sutaisė M. Paltanavičia
Išleidimo duomenys:
[Vusteris (Mas.)] : atspausta kaštais J. Endzelio, 1908 (Worcester, Mass : spausdinta spaustuveje M. Paltanavičiaus)
Apimtis:
167 p. : iliustr. ; 15 cm
Pastabos:
R-klė: p. 162-167
Rengėjo pratarmė: p. 3
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000047824
ISSN,ISBN,ISMN:
[0,60-0,75] dol.
UDK:
61(035)
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 272/908
Kauno apskrities viešoji b-ka : A 103072 def.
Klaipėdos universiteto b-ka : 616 Pa-154
Amerikos lietuvių kultūros archyvas. Putnamas
Pasaulio lietuvių archyvas. Čikaga
Šv. Kazimiero seserų b-ka
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 1311666/1908
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai