Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Pamokymas apie viešpaties Jėzaus, Dievo motinos ir viešpaties šventųjų šventes : pagirtas ir patartas šv. Tėvo Pijaus X / iš lenkiško versta [Petro Dvaranausko]
Išleidimo duomenys:
Seinai : Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės [išleid. ir] sp., 1910
Apimtis:
56 p. : vinj. ; 18 cm
Pastabos:
Aprobavo vyskupijos cenz. J. Naujokas, prel. J. Antanavičius (Josephus Antonowicz) ir sekr. J. Narjauskas (Georgius Narjewski) Seinuose 1908-11-08 (lot.)
Tiražas [5 000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000048195
UDK:
291.36
Apie asmenį:
Pemkus, Kazys, 1920-1996
Pius : X, 1835-1914, Papa
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Knygos ir autoriniai smulkieji spaudiniai lietuvių kalba, 1905–1917
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 39/910, B 20116
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 4183, LR 5269
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 11463
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 2782, R 3213, R 3214, R 3215, 1R 419
Vytauto Didžiojo universiteto b-ka : 265.6 Co-298
Klaipėdos universiteto b-ka : 264-041 Pa-166
Lietuvos nacionalinis muziejus : KL 481
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji b-ka : 2 09/Pa-166
Žemaičių vyskupystės muziejus : 682
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 19575/1910
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 117546/BKC-2def.
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 840033įr.840029/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai