Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Lietuviu kataliku federacija : [programa ir atsišaukimas] / [programo apdirbimo komisija: kun. A. Kaupas iš Scranton, Pa., kun. A. Milukas iš Shenandoah, Pa., P. Kudirka iš Waterbury, Conn., S. Staševičius [iš] Mc Kees Rocks, Pa., J. Grajauskas iš Pittsburg, Pa.]
Išleidimo duomenys:
[JAV] : [Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija], 1906 (Shenandoah, Pa. : Lietuvių katalikų spaudos bendrijos sp.)
Apimtis:
23, [1] p. ; 18 cm
Pastabos:
Rengėjai nurodyti p. 15
Bibliogr. išnašose
Tiražas [3000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000048338
UDK:
267(73)(=172)
Tema:
Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija - Programos
Amerikos lietuvių katalikai - Draugijos ir kt.
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 363/906, A 141/906
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2645
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 7917
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 79434
Klaipėdos universiteto b-ka : 282(73)(=882) Li-197
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : 3308
Amerikos lietuvių kultūros archyvas Putnamas
Šv. Kazimiero seserų biblioteka
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 169211/1906
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 708241/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 761981/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai