Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Maurey, Max (1868-1947)
Antraštė:
Aptiekorius : juokažaislė vienoje veikmėje / M. Morejus ; sulietuvino P.N. [Pijus Norkus]
Išleidimo duomenys:
Brooklyn, N.Y. : „Vienybės lietuvninkų“ spauda ir lėšos, 1916
Apimtis:
34 p. ; 17 cm
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000049638
ISSN,ISBN,ISMN:
[0,15] dol.
UDK:
820(73)-2
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : 2-03-17379
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 349497
Klaipėdos universiteto b-ka : 840 Ma-689
Pasaulio lietuvių archyvas. Čikaga
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 1311668/1916
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai