Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Šv. Kazimieras Lietuvos karalaitis
Išleidimo duomenys:
[Čikaga (Il.) : „Draugo“ bendrovės leidinys, 1915] ([Chicago, Ill. : „Draugo“ spauda])
Apimtis:
38 p. : vinj. ; 20 cm
Pastabos:
Aprašyta pagal virš.
Išnašoje (p. 31) A.K. Rutkausko slapyv.: A.K.R.
Bibliogr.: p. 22
T u r i n y s: P. Lapelis. Šv. Kazimieras ir jo reikšmė lietuvių tautai. - A.K. Rutkauskas. Tėvynės meilė. - F.B. Serafinas. Giesmė į šv. Kazimierą: „Šventas Kazimierai, mūsų globėjau…“ - K. Urbonavičius. Šv. Kazimieras musų jaunimo idealas / K.K.U.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000049743
UDK:
235.3(474.5)(092)
Apie asmenį:
Kazimieras, 1458-1484, šventasis
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 84/916 trūksta virš., A 101/915 (2 egz.), 2.179437
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 6789
Klaipėdos universiteto b-ka : 235.3(475.5)Šv-33
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 1053094/1915
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai