Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Lietuvių darbininkų kalendorius
Antraštė:
1917
Išleidimo duomenys:
[1916]
Apimtis:
99, [29] p. : iliustr. ; 23 cm
Pastabos:
T u r i n y s: Kalendorius 1917 metams. - P. Gudas. Darbininkų reikalais ; Trumpa europinės karės peržvalga / P.G. - J.E. Karosas. Lietuvių darbininkų sąjunga. - J.K. Rytų vėjas: „Kiek kartų vėjas pučia sau…“ : [eilėraštis] ; Nutautimo vaisiai : pasakaitė. - J. Valaitis. Svečiuose : [apsakymas] / Skruzdė. - L. Šimutis. Fragmentai: „Ramybė kad ateis…“ ; „Dienos jaunystės audringos…“ ; Svajonių daina: „Kada mėnuo nakčia…“ : [eilėraščiai] / L. Šilelis. - U. Gudienė. Gelbėkim žustančius: „Ar jūs tikit, broliai…“ : [eilėraštis] / U. Gurkliūtė-Gudienė. - V. Bartuška. Prie Lietuvos neprigulmybės klausimo / kun. dr. V. Bartuška. - Karė. - F. Kemėšis. Musų draugijos ir organizacijos: Amerikos lietuvių taryba, Amerikos lietuvių Rymo-katalikų federacija / Uosis. - J.S.V. Susivienijimas lietuvių Rymo-katalikų Amerikoje. - K. Pakštas. Tautos fondas. - U. Jokūbauskaitė-Daukantienė. A.L.R.-K. moterų sąjunga / Girios Duktė. - J. Navickas. Lietuvių blaivininkų susivienijimas (A.L.R.-K.P.B.S.) / Blaivininkas ; Lietuvos Vyčiai ; Amerikos lietuvių Rymo katalikų moksleivių susivienijimas / J. Širvintas. - L.R.K. spaudos draugija Amerikoje. - A. Staniukynas. Lietuvių labdaringoji sąjunga / Kun. A.S. - Informacijos. - Ką neregiai patyrė apie dramblį [ir kiti anekdotai]
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000051012
UDK:
050(059)
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 134/916, 3.262317, RA/851
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 10511
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 78866, R 3955
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 059 Li191
Vytauto Didžiojo universiteto b-ka : R 059(73)(=882) Li-192
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD 19503/1917
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 19504/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 624847/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai