Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Lietuvių darbininkų kalendorius
Antraštė:
1918
Išleidimo duomenys:
[1917]
Apimtis:
104, [16] p. : iliustr. ; 22 cm
Pastabos:
Virš. išleid. metai: 1918
Su spaudais: Rokiškio vieš. valstybinė biblioteka, Kareivių prietelių draugija Centro valdyba ir 9 pėst. Liet. kun. Vytenio pulko švietimo komisija (LNB: NPDAF egz.)
T u r i n y j e: Saulės užtemimas. - Metų laikai. - Kilnojamosios šventės. - Kvartalinės dienos. - Planetos 1918. - Mėnulio atmainos. - [Kalendorius]. - J.K. Darbininko rūpesčiai: „Vėlai sugrįžęs iš dirbtuvės…“ : [eilėraštis]. - P.P. Būčys. Laimingai ištekėjo : [pasakojimas] / kun. Pr. Bučys. - Tarptautinės kalbos įsteigėjas [L.L. Zamenhof]. - U. Gudienė. Garsus didvyris: „Buvo didvyris, kuris per dienas…“ ; Velnio išradimai: „Paklausyk, Onyte…“ : [eilėraščiai]. - K. Vidikauskas. Tarptautinės kalbos klausimas ; Kaip tapau esperantininku : vaizdelis iš gyvenimo. - J. Jokubauskas. Tuštumai ore. - J. Navickas. Rudens vakaras : [pasakojimas] / J.M. Širvintas ; A.L.R.K.P. blaivininkų susivienijimas / J.N. - MAT. Lietuvis darbininkas ir gyvenimo sąlygos. - Darbininkiški įstatymai 1917. - K. Pakštas. Minimalė alga ; Tautos fondas. - Susipratęs lietuvis katalikas darbininkas. - Didieji mintytojai : [apie Sokratą, Platoną, Aristotelį]. - Priežodžiai ir išminties grūdeliai. - Sveikata. - J. Žilius. Kaip ginsimės nuo vokiečių / kun. Jonas Žilinskis. - P. Virakas. Nesakysiu: „Ko lakštingalėlė graudžiai dejuodama suokė…“ : [eilėraštis] / F. Virak’s. - Margumynai
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000051032
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Σωκράτης, 469-399 pr.m.e.
Πλάτων, apie 427-347 pr. Kr.
Αριστοτέλης
Zamenhof, Ludwik, 1859-1917
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 134/916, 3.262317
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2451, LK-20/4076
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 8993
Kauno apskrities viešoji biblioteka : R 3956
Lietuvos istorijos instituto b-ka : Li 191
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LD19501/1918
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 19502/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 624845/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai