Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Metraštis, arba, Kalendorjus… : išleidžjamas Peterburgo lietuvjų labdariškosjos draugijos / [redagavo P. Būčys]
Antraštė:
…1906 metams
Išleidimo duomenys:
1906
Apimtis:
[4], 146, [1] p., 1 žml. lap. : portr., natos ; 21 cm
Pastabos:
Bibliogr. išnašose
T u r i n y j e: O rūta rūta : [lietuvių liaudies daina] / [harmonizavo] Al. Kačanovskis [A. Kačanauskas]. - [Kalendorius]. - Valdininkų švenčjamosjos dienos. - Šatrijos Ragana. Sulaukė : [apsakymas]. - M. Veitas. Apie arkljų auginimą / Juozas Veitas gyvoljų gydytojas. - Ant kapinjų : [vaizdelis]. - J. Biliūnas. Amerika / Juozas Biljunas. - A. Sabaliauskas-Žalia Rūta. Kaikurjos žinijos apie latvjus / Žalja Rūta ; Apie sutartines. - Mokink broljus jų nepaniekindamas : [vaizdelis]. - K. Šaulys. Panevėžys / Šaulys. - P. Matulionis. Naudingi ir blėdingi vobuolai arba ydas / P. Matuljonis. - Kas girdėti Lietuvoje? - Kas pas Lietuvos ukininkus girdėti? - Bažnytinės žinjos. - Kas Rusijoje girdėti? - Rusijos karas su japonjais. - Mėnulis
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000052348
UDK:
050(059)
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 210/905, B 20167
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/1438 (2 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3382, LR 3401
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 22609
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka : 43137
Lietuvos nacionalinis muziejus : R 6491
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov.3-4234
Rusijos valstybinė b-ka. Maskva : Lit.2/2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : KC 166028/1906
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 132759/BKC-2def.
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai