Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Pirmasis Amerikos lietuvių katalikų kongresas : laikytas Wilkes-Barre’s mieste, Pennsylvanijoj, 17 ir 18 d. balandžio 1906…
Išleidimo duomenys:
[JAV] : [Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija], 1906 (Shenandoah, Pa. : „Žvaigždės“ sp.)
Apimtis:
96 p. ; 18 cm
Pastabos:
Sudaryt. dedikacija kun. A. Burbai
Bibliogr. tekste
T u r i n y s: Protokolas susivažiavimo lietuvių kunigų Wilkes-Barre’iuose, vasario 13 d. 1906. - K. Urbonavičius. Prieškongresinis pamokslas ; Katalikiška spauda / K. Urbanavičius. - A. Kaupas. Tėvynės reikalai. - A. Milukas. Spauda, knygynai ir žemiečių bankos. - A. Staniukynas. Seserys mokykloje, prieglaudos namuose, ligonbutyje. - S. Pautienius. Mūsų mokyklos. - J. Sutkus. Agronomiškos mokyklos-muziejai. - J. Pranaitytė. Mokyklos, kilnojamas universitetas / J. Pranaičiūtės. - J. Jonaitis. Tautiška mokykla. - A. Jusaitis. Perstatymas Rusijos valdžiai sulyg Lietuvos autonomijos : [referatai]. - Programas Amerikos lietuvių katalikų kongreso. - Kvieslys į kongresą : [atsišaukimas]. - L.K. kongreso klausimas
[5000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000053440
UDK:
282:061.23(73)(=172)(06)
Tema:
Amerikos lietuvių Romos katalikų federacija. Kongresas
Amerikos lietuvių katalikai - Konferencijos, simpoziumai ir kt. - Pensilvanijos valstija
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 352/906, 2.137169, SB 1424
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2639 (3 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3193, LR 5475, LR 7720, JR 1341, N 113
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : C 14245
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 78277, 1R 288, R 3039, R 5403
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 2 Pi-118
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 17106, 17107
Klaipėdos universiteto b-ka : 282 Pi-118
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : B 2680
Amerikos lietuvių kultūros archyvas Putnamas
Pasaulio lietuvių archyvas (Čikaga, JAV)
Vytauto Didžiojo karo muziejus. Kaunas : 96375
Šv. Kazimiero seserų biblioteka
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : LC 5228/1906
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 15997/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 503970/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai