Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Pirmasis Lietuvos vartotojų draugijų kalendorius 1915 metams / [sudarė Adomas Vilimas]
Išleidimo duomenys:
[Josvainiai] : išleido Josvainių vartotojų draugijos valdyba…, 1915 (Kaunas : Saliamono Banaičio sp.)
Apimtis:
168 p. : portr., iliustr. ; 22 cm
Pastabos:
Patvirtino karo cenzūra (rus.)
Leid. pratarmė: p. 2
Sudaryt. nenurodytas
P. 1-3, 6-28 nenumeruoti
Bibliogr. tekste ir išnašose
T u r i n y s: Kalendoriaus ir Bažnyčios žinios. - Pinigų sulyginimas. - [Kalendorius]. - Kuomi yra vartotojų draugija. - Septynios pirmosios vartotojų draugijos taisyklės. - Ką gali duoti vartotojų draugija? - Kam reikalinga yra vartotojų draugija? - Kad pastatyti taisyklišką veikimą, vartotojų draugijoms reikia žinoti. - Skaitykite! - Ročdelių taisykles. - Sandarbininkai. - Visuotini susirinkimai. - Neviskas kartu. - Rusijos imperatoriškoji giminė. - J. Skinkys. Kur idealas?: „Ne tas yr’ pasauly’ ramus bei laimingas…“ : [eilėraštis] / Antupių Juozas. - A. Jakštas. Kai du stos: „Vienas žodis-ne šneka…“ : [eilėraštis] ; Popiežius Benediktas XV ; J.M. Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus gyvenimas. - Ročdėlio teisiųjų pionierių draugijos istorija. - Vartotojų draugijos normaliai įstatai.
J. Dabužis. Kooperacija arba bendras veikimas / J. Žvygas. - Svarbiausieji nurodymai vartotojų draugijų steigėjams. - Dešimts taisyklių vartotojų draugijų dalininkams. - P. Stakauskas. Trįs patarimai vartotojų krautuvėms / Ranka. - Pasiskubinsi, žmones prijuokinsi. - Lietuvių vartotojų draugijos. - Skolininkų knyga. - Prekių knyga. - Kasos knyga. - Knyga dalininkų. - Lapas patikrinimui prekių krautuvėje. - Trįs dideli puodžiai - Palissi, Betger ir Uedžvud : [pasaka]. - Praktiški nurodymai vartotojų draugijų įrengėjams ir vedėjams. - A. Vilimas. Josvainių vartotojų draugija / A. Vilimavičius. - A. Vaitiekūnas. „Radviliškio vartotojų draugiją…“ - Kėdainių vartotojų draugija. - J. Gasiūnas. Linkavos vartotojų draugija / kun. Gasiunas. - V. Samalionis. Grinkiškės vartotojų draugija. - J. Zinkus. Kabelių vartotojų draugija „Asašninkas“. - Kazlauskas. Janavos vartotojų draugija. - Abelių vartotojų draugija. - Didysis karas (vainos). - Svarbesnieji atsitikimai lietuvių gyvenime 1914 m. - Josvainių Kauno gub. miestelis
Tiražas [5000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000054032
UDK:
050(059)
366.532
Apie asmenį:
Benedictus : XV, 1854-1922, Papa
Karevičius, Pranciškus, 1861-1945
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 7/915, C 8473
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/2455 (2 egz.)
Kauno Technologijos Universiteto biblioteka : D 8778, D 36934
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 65805, A 77674, A 78723
Lietuvos literatūros ir meno archyvo b-ka : 20612
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas b-ka : 02156
Lietuvos nacionalinis muziejus : R 4993
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4335
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 196753/1915
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 270108/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 687614/BKC-2
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai