Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Įrašas be dalykinės informacijos

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Pakajaus-paslas! = Friedens-Bote : Lietuwos brolams bei seserims Diewo-zodi ir surinkimus apsakas : [laikraštis] / verantwortlicher Redacteur Michel Schillok [fakt. Kristupas Kukaitis]
Išleidimo duomenys:
Klaipėda : F.W. Siebert, 1881-1939
Pastabos:
Tekstas liet., vok.; dalis teksto lenk., 1892, jan. 22 (Nr. 4); 1904, sept. 30 (Nr. 40), okt. 14 (Nr. 42), now. 4 (Nr. 45), now. 18 (Nr. 47); dalis teksto lot., 1933, Apr. 7 (Nr. 7), Jul. 14 (Nr. 14)
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Paantr.: Lietuwos brolams bei seserims Diewo zodi ir surinkimus apsakas, 1885, jan. 2 (Nr. 1)-1900, now. 9 (Nr. 45); Lietuwos broliams bey seserems Diewo zodi ir surinkimus apsakasis, 1900, now. 16 (Nr. 46)-1925, sept. 25 (Nr. 39); Lietuwos broliams bey seserems Diewo zodi ir surinkimus apsakasis : laidzia Klaipedos kraszto Ew.-Lut. maldos draugyste Szilokarcziamoj (Szaline draugyja Rytpr. Ewang. maldu draugijos) : Eigentum des Ev.-Luth. Gebetsvereins für das Memelgebiet in Heydekrug (Zweigverein des Ostpr. Evang. Gebetsverein), 1926, apr. 23 (Nr. 17)-1927, apr. 8 (Nr. 14); laidzia Klaipedos kraszto Ew.-Lut. maldos draugyste Szilokarcziamoj (Szaline draugyja Rytpr. Ewang. maldu draugijos), 1927, apr. 15 (Nr. 15)-1930, jun. 6 (Nr. 12)
Red.: Ch. Kukat (verantw. Red.), 1888, now. 23 (Nr. 47)-1914, jul. 31 (Nr. 31); G. Mäder (verantw. Red.), 1914, aug. 7 (Nr. 32)-1924, apr. 4 (Nr. 14); Franz Gloschat (verantw. Red. i.V.), 1925, jan. 2 (Nr. 1)-sept. 25 (Nr. 39); Daniel Kellnereit (verantw. Red. (atsako uz iture)), 1926, apr. 23 (Nr. 17)-1939, Jun. 23 (Nr. 13)
Leidėjai: F.W. Siebert Memeler Dampfboot A.-G., 1925, jan. 2 (Nr. 1)-1933, merc. 24 (Nr. 6); Verlag des Gebetsvereins, 1933, Apr. 7 (Nr. 7), Jul. 14 (Nr. 14); Memelländischer Gebetsverein, 1934, Aug. 10 (Nr. 16)-1939, Jun. 23 (Nr. 13)
Publikavimo vieta: Heydekrug-Szilutė, 1933, Apr. 7 (Nr. 7)-1939, Jun. 23 (Nr. 13)
Got. šriftas
Klaidos numeracijoje: 1890, sept. 13 [i.e. 12] (Nr. 37); 1902, merca 21 (Nr. 21 [i.e. 12]); 1909, now. 12 (Nr. 45 [i.e. 46]); 1925, meiji 8 (Nr. 18 [i.e. 19])
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2016 09 12
Dvisavaitinis, [1927, Nr. 31?]-1939, Nr. 13
Savaitinis, [1881, Nr. 1-1927, Nr. 30?]
UDK:
282(474.5)(054)
Katalogo dalis / kolekcija:
Serija B. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti periodiniai leid. lietuvių k.
Tema:
Katalikų Bažnyčia - Lietuva - Laikraščiai
Šifras:
Periodikos fondas : Cp5839
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai