Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Lietuva : nedelinis łaikrasztis : the Lithuanian weekly / [redaktorius Jonas Grinius]
Išleidimo duomenys:
Chicago, Ill. : „Lietuva“ Publishing Co., 1892-1920
Pastabos:
Dalis teksto lenk., 1893-1897; dalis teksto angl., 1895-1919
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Paantr.: nedelinis laikrasztis, 1894, birž. 23 (Nr. 25)-liep. 28 (Nr. 30); nedėlinis laikrasztis : the Lithuanian weekly, 1899, rugs. 15 (Nr. 37)-1903, liep. 24 (Nr. 30); sanvaitinis laikrasztis : the Lithuanian weekly, 1903, liep. 31 (Nr. 31)-1905, lapkr. 10 (Nr. 45); sanvaitinis laikraštis : the Lithuanian weekly, 1905, lapkr. 17 (Nr. 46)-gruod. 29 (Nr. 52); savaitinis laikraštis : the Lithuanian weekly, 1906-1907, bal. 12 (Nr. 15); 1908, spal. 16 (Nr. 42)-1909, saus. 22 (Nr. 4), vas. 5 (Nr. 6)-kovo 26 (Nr. 13), bal. 6 (Nr. 15)-liep. 16 (Nr. 29), liep. 30 (Nr. 31), rugpj. 13 (Nr. 33)-1910, bal. 8 (Nr. 14), bal. 29 (Nr. 17)-liep. 29 (Nr. 30), rugpj. 12 (Nr. 32), rugpj. 19 (Nr. 33), rugs. 2 (Nr. 35), rugs. 16 (Nr. 37), spal. 14 (Nr. 41), spal. 21 (Nr. 42), lapkr. 11 (Nr. 45)-gruod. 2 (Nr. 48), gruod. 31 (Nr. 52)-1913, saus. 3 (Nr. 1), saus. 17 (Nr. 3), vas. 14 (Nr. 7)-1914, saus. 2 (Nr. 1), saus. 16 (Nr. 3)-vas. 20 (Nr. 8), bal. 24 (Nr. 17)-geg. 29 (Nr. 22), birž. 12 (Nr. 24)-liep. 3 (Nr. 27), liep. 17 (Nr. 29), lapkr. 20 (Nr. 47), gruod. 14 (Nr. 50), gruod. 25 (Nr. 52)-1915, bal. 9 (Nr. 15), bal. 23 (Nr. 17)-rugpj. 27 (Nr. 35), rugs. 10 (Nr. 37)-gruod. 31 (Nr. 53), 1916, saus. 14 (Nr. 2)-lapkr. 3 (Nr. 44), lapkr. 24 (47)-gruod. 29 (Nr. 52), 1917, saus. 12 (Nr. 2), vas. 2 (Nr. 5)-vas. 16 (Nr. 7), kovo 2 (Nr. 9)-lapkr. 23 (Nr. 47), gruod. 14 (Nr. 50), 1918, saus. 18 (Nr. 3)-vas. 8 (Nr. 6), birž. 21 (Nr. 25), liep. 28 [i.e. 5] (Nr. 27)-rugpj. 2 (Nr. 31), rugpj. 16 (Nr. 33), rugpj. 23 (Nr. 34), rugs. 6 (Nr. 36)-spal. 4 (Nr. 40), spal. 18 (Nr. 42)-spal. 31 (Nr. 44); sąvaitinis laikrasztis : the Lithuanian weekly, 1907, bal. 19 (Nr. 16)-1908, spal. 9 (Nr. 41); savaitinis laikraštis, 1915, bal. 16 (Nr. 16); Lithuanian daily, 1918, lapkr. 25 (Nr. 2)-lapkr. 29 (Nr. 5), gruod. 2 (Nr. 7), gruod. 7 (Nr. 12)-gruod. 11 (Nr. 15), 1919, saus. 3 (Nr. 2)-bal. 19 (Nr. 93), liep. 23 (Nr. 172), rugpj. 25 (Nr. 200), spal. 9 (Nr. 238), spal. 10 (Nr. 239), spal. 13 (Nr. 241), spal. 14 (Nr. 242); daily : seniausias lietuvių laikraštis vidurinėse-vakarinėse valstijose. Insteigtas 1893 : the first Lithuanian newspaper in central and western States. Established 1893, 1919, spal. 21 (Nr. 248)-spal. 24 (Nr. 251), spal. 27 (Nr. 253), spal. 30 (Nr. 256)-[lapkr. 3] (Nr. 259), lapkr. 5 (Nr. 261), lapkr. 7 (Nr. 263), lapkr. 8 (Nr. 264), lapkr. 13 (Nr. 268)-lapkr. 18 (Nr. 272), lapkr. 20 (Nr. 274)-lapkr. 28 (Nr. 280), gruod. 2 (Nr. 283)-gruod. 5 (Nr. 285), gruod. 8 (Nr. 289), gruod. 11 (Nr. 291), gruod. 12 (Nr. 292), gruod. 15 (Nr. 294), gruod. 16 (Nr. 295), gruod. 18 (Nr. 297), gruod. 20 (Nr. 299), gruod. 23 (Nr. 301), gruod. 24 (Nr. 302), gruod. 30 (Nr. 306), [gruod. 31] (Nr. 307), 1920, saus. 2 (Nr. 1), saus. 6 (Nr. 4), saus. 9 (Nr. 7), saus. 10 (Nr. 8), saus. 13 (Nr. 10)-saus. 19 (Nr. 15), saus. 22 (Nr. 18), saus. 23 (Nr. 19), saus. 26 (Nr. 21), saus. 28 (Nr. 23)-vas. 2 (Nr. 27), vas. 5 (Nr. 30)-vas. 9 (Nr. 33), vas. 16 (Nr. 39)-vas. 27 (Nr. 49), kovo 1 (Nr. 51)-kovo 5 (Nr. 55), kovo 8 (Nr. 57)-bal. 3 (Nr. 80), bal. 6 (Nr. 82)-geg. 3 (Nr. 105), geg. 5 (Nr. 107)-geg. 8 (Nr. 110)
Red.: P. Zachareviczius, 1893, bal. 15 (Nr. 14)-birž. 10 (Nr. 22); A. Olszewski, 1893, birž. 17 (Nr. 23)-1894, birž. 23 (Nr. 25); [(fakt. red.)], 1894, rugs. 1 (Nr. 35)-1895, gruod. 7 (Nr. 49); A. Jocis, [(fakt. red.), 1894, birž. 23 (Nr. 25), 1894, rugpj. 25 (Nr. 34)], (red.), 1894, birž. 30 (Nr. 26)-rugpj. 18 (Nr. 33); [Juozas Adomaitis-Šernas], 1895, gruod. 14 (Nr. 50)-1912, kovas; [(fakt. red. padėjėjas)], 1912, kovas-1918, birž. 21 (Nr. 25); [Kleopas Jurgelionis (red. padėjėjas)], 1910-1913; [Antanas Lalis (red. padėjėjas)], 1911-1912, kovas; Bronius K. Balutis (B. K. Balutis), [(fakt. red.), 1912, kovas-1917]; (red.), 1918, vas. 1 (Nr. 5), vas. 8 (Nr. 6), liep. 14 (Nr. 25), liep. 28 [i.e. 5] (Nr. 27)-rugpj. 2 (Nr. 31), rugpj. 16 (Nr. 33), rugpj. 23 (Nr. 34), rugs. 6 (Nr. 36)-spal. 4 (Nr. 40), spal. 18 (Nr. 42)-spal. 31 (Nr. 44); lapkr. 25 (Nr. 2), lapkr. 27 (Nr. 4), lapkr. 29 (Nr. 5), gruod. 2 (Nr. 7), gruod. 7 (Nr. 12)-gruod. 11 (Nr. 15); 1919, saus. 3 (Nr. 2)-saus. 28 (Nr. 23), saus. 31 (Nr. 26)-bal. 19 (Nr. 93), liep. 23 (Nr. 172), rugpj. 25 (Nr. 200), spal. 9 (Nr. 238), spal. 10 (Nr. 239), spal. 13 (Nr. 241), spal. 14 (Nr. 242), spal. 21 (Nr. 248)-spal. 24 (Nr. 251), spal. 27 (Nr. 253), spal. 30 (Nr. 256)-lapkr. 3 (Nr. 259), lapkr. 5 (Nr. 261), lapkr. 7 (Nr. 263), lapkr. 8 (Nr. 264), lapkr. 13 (Nr. 268)-lapkr. 18 (Nr. 272); J. Gedminas, 1919, lapkr. 20 (Nr. 274)-lapkr. 28 (Nr. 280), gruod. 2 (Nr. 283)-gruod. 5 (Nr. 285), gruod. 8 (Nr. 289), gruod. 11 (Nr. 291), gruod. 12 (Nr. 292), gruod. 15 (Nr. 294), gruod. 16 (Nr. 295), gruod. 18 (Nr. 297), gruod. 20 (Nr. 299), gruod. 23 (Nr. 301), gruod. 24 (Nr. 302), gruod. 30 (Nr. 306), gruod. 31 (Nr. 307), 1920, saus. 2 (Nr. 1), saus. 6 (Nr. 4), saus. 9 (Nr. 7), saus. 10 (Nr. 8), saus. 13 (Nr. 10)-saus. 19 (Nr. 15), saus. 22 (Nr. 18), saus. 23 (Nr. 19), saus. 26 (Nr. 21), saus. 28 (Nr. 23)-vas. 2 (Nr. 27), vas. 5 (Nr. 30)-vas. 9 (Nr. 33), vas. 16 (Nr. 39)-vas. 27 (Nr. 49), kovo 1 (Nr. 51)-kovo 5 (Nr. 55), kovo 8 (Nr. 57)-bal. 3 (Nr. 80), bal. 6 (Nr. 82)-geg. 3 (Nr. 105), geg. 5 (Nr. 107)-geg. 8 (Nr. 110); [Pijus Norkus (red. padėjėjas)], 1917-1919, kovas, (red.), 1919, balandis-rugsėjis; [Kazys Gineitis (red. padėjėjas)], 1919, gegužė-1920; [Domininkas Keliauninkas (red. padėjėjas)], 1919-1920?; [Antanas Rakauskas (red. padėjėjas)], 1919?
Metrikos paantr.: nedelinis laikrasztis : the Lithuanian weekly, 1895, saus. 5 (Nr. 1)-1898, liep. 29 (Nr. 30), rugpj. 26 (Nr. 34)-1899, rugs. 8 (Nr. 36); lietuvių savaitinis laikraštis, 1918, vas. 1 (Nr. 5), vas. 8 (Nr. 6), liep. 14 (Nr. 25), liep. 28 [i.e. 5] (Nr. 27)-rugpj. 2 (Nr. 31), rugpj. 16 (Nr. 33), rugpj. 23 (Nr. 34), rugs. 6 (Nr. 36)-spal. 4 (Nr. 40), spal. 18 (Nr. 42)-spal. 31 (Nr. 44); the Lithuanian daily, 1918, lapkr. 25 (Nr. 2)-lapkr. 29 (Nr. 5), gruod. 2 (Nr. 7), gruod. 7 (Nr. 12)-gruod. 11 (Nr. 15), 1919, saus. 3 (Nr. 2)-saus. 28 (Nr. 23), saus. 31 (Nr. 26)-bal. 19 (Nr. 93), liep. 23 (Nr. 172), rugpj. 25 (Nr. 200), spal. 9 (Nr. 238), spal. 10 (Nr. 239), spal. 13 (Nr. 241), spal. 14 (Nr. 242); dienraštis, 1919, lapkr. 20 (Nr. 274)-lapkr. 28 (Nr. 280), gruod. 2 (Nr. 283)-gruod. 5 (Nr. 285), gruod. 8 (Nr. 289), gruod. 11 (Nr. 291), gruod. 12 (Nr. 292); Lithuanian daily, 1919, gruod. 15 (Nr. 294), gruod. 16 (Nr. 295), gruod. 18 (Nr. 297), gruod. 20 (Nr. 299), gruod. 23 (Nr. 301), gruod. 24 (Nr. 302), gruod. 30 (Nr. 306), [gruod. 31] (Nr. 307), 1919, spal. 21 (Nr. 248)-spal. 24 (Nr. 251), spal. 27 (Nr. 253), spal. 30 (Nr. 256)-[lapkr. 3] (Nr. 259), lapkr. 5 (Nr. 261), lapkr. 7 (Nr. 263), lapkr. 8 (Nr. 264), lapkr. 13 (Nr. 268)-lapkr. 18 (Nr. 272), lapkr. 20 (Nr. 274)-lapkr. 28 (Nr. 280), gruod. 2 (Nr. 283)-gruod. 5 (Nr. 285), gruod. 8 (Nr. 289), gruod. 11 (Nr. 291), gruod. 12 (Nr. 292), gruod. 15 (Nr. 294), gruod. 16 (Nr. 295), gruod. 18 (Nr. 297), gruod. 23 (Nr. 301), gruod. 24 (Nr. 302), gruod. 30 (Nr. 306), [gruod. 31] (Nr. 307), 1920, saus. 2 (Nr. 1), saus. 6 (Nr. 4), kovo 18 (Nr. 66)-bal. 3 (Nr. 80), bal. 6 (Nr. 82)-geg. 3 (Nr. 105), geg. 5 (Nr. 107)-geg. 8 (Nr. 110)
Leidėjai: „Lietuva“ Publishing Co., 1892, gruod. 10 (Nr. 1)-1894, birž. 23 (Nr. 25) ([Stanislovas Ragaišis], 1892, gruod. 10 (Nr. 1)-1893, saus. 21 (Nr. 7); [Vincas Žaliauskas], 1893, saus. 28 (Nr. 8)-kowo 4 (Nr. 13); [Petras Zacharevičius, Simanas Lelešius], 1893, bal. 15 (Nr. 14)-birž. 10 (Nr. 22); [Antanas Olšauskas, Simanas Lelešius, Švanekas ir Sosnovskis], 1893, birž. 17 (Nr. 23)-1895; [Antanas Olšauskas, S. Lelešius]), 1896-1900; A. Olszewskis, 1894, birž. 30 (Nr. 26)-1896, 1903, liep. 31 (Nr. 31)-1905; [(fakt. leid.)], 1901-1903, liep. 24 (Nr. 30), 1906-1917, birž. 1 (Nr. [22]); „Lietuva“, 1917, birž. 8 (Nr. 23)-lapkr. 23 (Nr. 47), gruod. 14 (Nr. 50), 1918, saus. 18 (Nr. 3), saus. 25 (Nr. 4); Lithuanian Publishing Co, Inc. (Lietuvos dienraščio bendrovė; Lithuanian Publishing Corporation; Lithuanian Publishing Company, Inc.), 1918, vas. 1 (Nr. 5), vas. 8 (Nr. 6), liep. 14 (Nr. 25), liep. 28 [i.e. 5] (Nr. 27)-rugpj. 2 (Nr. 31), rugpj. 16 (Nr. 33), rugpj. 23 (Nr. 34), rugs. 27 (Nr. 39); lapkr. 25 (Nr. 2)-lapkr. 29 (Nr. 5), gruod. 2 (Nr. 7), gruod. 7 (Nr. 12)-gruod. 11 (Nr. 15), 1919, saus. 3 (Nr. 2)-saus. 28 (Nr. 23), saus. 31 (Nr. 26)-bal. 19 (Nr. 93), liep. 23 (Nr. 172), rugpj. 25 (Nr. 200), spal. 9 (Nr. 238), spal. 10 (Nr. 239), spal. 13 (Nr. 241), spal. 14 (Nr. 242), spal. 21 (Nr. 248)-spal. 24 (Nr. 251), spal. 27 (Nr. 253), spal. 30 (Nr. 256)-[lapkr. 3 (Nr. 259)], lapkr. 5 (Nr. 261), lapkr. 7 (Nr. 263), lapkr. 8 (Nr. 264), lapkr. 13 (Nr. 268)-lapkr. 18 (Nr. 272), lapkr. 20 (Nr. 274)-lapkr. 28 (Nr. 280), gruod. 2 (Nr. 283)-gruod. 5 (Nr. 285), gruod. 8 (Nr. 289), gruod. 11 (Nr. 291), gruod. 12 (Nr. 292), gruod. 15 (Nr. 294), gruod. 16 (Nr. 295), gruod. 18 (Nr. 297), gruod. 20 (Nr. 299), gruod. 23 (Nr. 301), gruod. 24 (Nr. 302), gruod. 30 (Nr. 306), [gruod. 31 (Nr. 307)], 1920, saus. 2 (Nr. 1), saus. 6 (Nr. 4), saus. 9 (Nr. 7), saus. 10 (Nr. 8), saus. 13 (Nr. 10)-saus. 19 (Nr. 15), saus. 22 (Nr. 18), saus. 23 (Nr. 19), saus. 26 (Nr. 21), saus. 28 (Nr. 23)-vas. 2 (Nr. 27), vas. 5 (Nr. 30)-vas. 9 (Nr. 33), vas. 16 (Nr. 39)-vas. 27 (Nr. 49), kovo 1 (Nr. 51)-kovo 5 (Nr. 55), kovo 8 (Nr. 57)-bal. 3 (Nr. 80), bal. 6 (Nr. 82)-geg. 3 (Nr. 105), geg. 5 (Nr. 107)-geg. 8 (Nr. 110)
Priedai: Amerikos Lietuva; Extra! Extra! Lietuva : [priedas]. - 1914, rugpj. 3. - [2] p. ; 58 cm. - 3 ct Nr.; Lietuva : Kalėdų priedas : antroji dalis. - 1911, gruod. 22 (Nr. 51). - Spausdinamas laikraščio puslapiuose; Lietuva : Kalėdų priedas : antroji dalis. - 1913, gruod. 26 (Nr. 52). - 8 p. : iliustr. ; 60 cm; Lietuva : Kalėdų priedas : Supplement to „Lietuva“ No. 52. - 1914, gruod. 25 (Nr. 52). - 4 p. : iliustr. ; 59 cm; Lietuva : Kalėdų priedas : Supplement to „Lietuva“ No. 52. - 1915, gruod. 25 [i.e. 24] (Nr. 52). - 4 p. : iliustr. ; 62 cm; Lietuva : „laisva ir neprigulminga - dabar arba niekados“ : 1892-1917 sukaktuvės 25 : Supplement to „Lietuva“ No. 52. - 1917, gruod. 28 (Nr. 52). - 8 p. : iliustr. ; 57 cm; Lietuva : Naujų metų priedas : antroji dalis. - 1913, saus. 3 (Nr. 1). - 8 p. : iliustr. ; 60 cm; [„Lietuvos“ priedas anglų k.]. - 1897, rugpj. 27 (Nr. 35)-rugs. 24 (Nr. 39). - [4] p. ; 59 cm. - Tekstas angl. - Rugs. 3 (Nr. 36) spausdinamas laikraščio puslapiuose; Supplement to Lietuva No … . - 1900, Oct. 26 (Nr. 43)-Nov. 16 (Nr. 46). - [2] p. ; 53 cm. - Tekstas angl., dalis teksto liet.
Ištisinė numeracija, 1892-1893
Yra klaidų numeracijoje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2014 08 11
Kasdieninis, 1918, Nr. [1]-1920, Nr. 110
Savaitinis, 1892, Nr. 1-1918, Nr. 44
Katalogo dalis / kolekcija:
Nacionalinė bibliografija. Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, poligrafiniu būdu spausdinti, 1823–1940
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : Hp199

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai