Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1
Nebaigtas įrašas

Įrašo tipas:
Serialinis leidinys
Antraštė:
Konzerwatywû draugystês-laiszkas : iszdůdams nů Rytprusiszkôsês konzerwatywû draugystês Karaliaucziuje / verantwortlich Trauschies
Išleidimo duomenys:
Priekulė : Herausgeber Ostpr.[eussischer] Conservativer Verein ; Druck und Verlag von G. Trauschies, 1882-1918
Pastabos:
Dalis teksto vok.
Aprašyta iš nepilnų komplektų
Red.: [Adomas Einaras], [?]; [Jokūbas Jakušys], 1882; J. Traušys (G. Trauschies) (verantw. Red.), 1882, apr. 4 (Nr. 1)-1918, aug. 23 (Nr. 68); W. Kuczius (verantw. Red.), 1918, aug. 27 (Nr. 69)-sept. 17 (Nr. 75), sept. 27 (Nr. 78)-now. 19 (Nr. 93)
Leidėjai: Druck und Verlag der Trauschies’schen Buchdruckerei, 1882, apr. 18 (Nr. 3)-1918, aug. 23 (Nr. 68); Trauschies’sche Buchdruckerei, 1918, aug. 27 (Nr. 69)-now. 19 (Nr. 93)
Got. šriftas
Dalis teksto lot. šriftu, 1884, jun. 3 (Nr. 23), 1891, jan. 13 (Nr. 2)-febr. 3 (Nr. 5), febr. 17 (Nr. 7)-merca 10 (Nr. 10), apr. 7 (Nr. 14), apr. 14 (Nr. 15), 1908, apr. 10 (Nr. 29)
Yra klaidų numeracijoje
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2020 01 13
2 kartus per sav., 1899-1918
Savaitinis, 1882-1898
Katalogo dalis / kolekcija:
Serija B. D. 1, Poligrafiniu būdu spausdinti periodiniai leid. lietuvių k.
Susiję dokumentai:
Antras pridejimas prie 5 No. „Draugystes laiszko“
2. pridejims prie Nr. … „Konzerwatywu draugystes laiszko“
Keleiwis
Pridejimas prie „Draugystes laiszko“
Pridejimas prie … No. „Draugystes laiszko“
Pridėjims prie No. … „Konzerwatywu draugystes laiszko“
Tiesos prietelius
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai