Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas
Sistemos dalyvis: Svečias


Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Bendroji antraštė:
Vilniaus kalendorius…
Antraštė:
1912 metams : 7-ieji m.
Išleidimo duomenys:
[Vilnius : „Lietuvos ūkininko“ red., 1911]
Apimtis:
XXVIII, [1], 128, [32] p. : iliustr. ; 22 cm
Pastabos:
Period. leid. „Lietuvos ūkininkas“ priedas
Virš. antr.: „Lietuvos ukininko“ Vilniaus kalendorius
Bibliogr. tekste ir išnašose
Kn. gale: „Liet. ukininko“, „L. žinių“, „Ukininko“, „Varpo“ ir kiti išleidimai“ (66 pavad.)
T u r i n y j e: 1912 metai. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1912 metais. - S. Matulaitis. Keli žodžiai apie orą ir vėjus ; Kelionės į pietus / St. Čiupris. - L. Noreika. Lietuvos senovė : priešistoriškieji laikai / L.N. - Jovaras. Ko liūdi, berželi?.. ; „Nemuno liuosa krutinė banguoja…“ : [eilėraščiai]. - I. Jonynas. Mikalojus Kopernikas ; Galilėjo Galilėjus ; Tautos namai Vilniuje ; Padėkime pažinti savo kraštą / K.J. - Z. Gėlė. Pasakyk: „Pasakyk man, drauge, kodel žmonės čionai…“ : [eilėraščiai] / Zigmas Gėlė. - Ž. Leonas Tolstojus. - [W. Syrokomla]. „Už giružės teka upė, prie jos kaimas puikus…“ : [eilėraštis] / [vertė S. Norkus]. - K. Ralys. Bobutė : paveikslėlis / Vargovaikis. - J. Mačiulaitis. „Mėnesėlis šaipos…“ : [eilėraštis] / Baukus. - Žemaitė. Apsiriko : dviejų aktų komedija / Žemaitės. - J. Palukaitis. „Šalin nuliudimas, šalin abejonė…“ ; „Liuosybe šventoji, kur tu pasidėjai?..“ : [eilėraščiai] / Višakėlis. - A. Vileišis. Vilniaus lietuvių dviklasė mokykla. - J. Balčikonis. Kristijonas Donelaitis / J.B. - K. Donelaitis. Pavasaris: „Jau saulelė vėl apkopdama budino svietą…“ : [poemos „Metai“ ištrauka]. - A. Bulota. Pirmyneiga, pirmeiviai ir atžagareiviai. - J. Kriščiūnas. Apie ukį iš praktikos ; Vaismainis darže ; Žmonės karvėmis dirba laukus / Studentas. - M. Veitas. Kuri arklių ir karvių veislė tinka musų kraštui? ; Veislei gyvulių užlaikymas ; Gyvulių apsivaisinimo lentelė / Veitas. - K. Grinius. Apie plaukus / d-ras K. Grinius. - Statistikos žinios
Tiražas [9000] egz.
URL:
https://www.epaveldas.lt/recordDescription/LNB/C1R0000054352
UDK:
050(059)
Apie asmenį:
Kopernik, Mikołaj, 1473-1543
Galilei, Galileo, 1564-1642
Толстой, Лев Николаевич, 1828–1910, grafas
Donelaitis, Kristijonas, 1714-1780
Šifras:
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo b-ka : A 50/911, A 143/911, C 11784
Lietuvos Mokslų Akademijos : LK-20/639 (3 egz.)
Vilniaus universiteto biblioteka : LR 3405, LR 3409, LR 3416
Kauno apskrities viešoji biblioteka : A 79555, R 5910 (def.), 1R 472
Lietuvos istorijos instituto b-ka : 059 Vi 171
Lietuvos nacionalinis muziejus : 2798
Maironio lietuvių literatūros muziejus. Kaunas : 9015
Helsinkio universiteto biblioteka
Rusijos nacionalinė biblioteka. Sankt Peterburgas : Litov. 3-4062, 25.I.4.32
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas : D 30209/1911
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 167454/BKC-2
Nac. publikuotų dokumentų archyv. fondas (2-asis egz.) : 721341/BKC-2

SVARBU

Gerbiami vartotojai, šiuo metu vyksta LIBIS katalogų modernizavimo ir atnaujinimo darbai. Atsiprašome už galimus trikdžius. Kilus klausimams, maloniai prašome keiptis į "Klausk bibliotekininko"

Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai